05.12.19 OPS Nyheder

Syddanske budgetter med flere offentlig-private samarbejder

Igen i år ønsker en bred skare af kommuner i budgetaftalerne at udnytte fordelene ved offentlig-privat samarbejde til at opnå bedre kommunal velfærd. De syddanske kommuner har et bredt fokus på offentlig-privat samarbejde, som bl.a. omhandler effektive og grønne indkøb, private daginstitutioner og private rengøringsleverandører.

Foto: Colourbox

Over hele landet har landets kommunalpolitikere netop forhandlet kommunernes budgetter for 2020 på plads. En gennemgang af kommunernes budgetaftaler viser, at kommunerne igen i år har fokus på at udnytte offentlig-private samarbejder til at opnå den bedst mulige velfærd. Kommunerne i Syddanmark har særligt blikket rettet mod grønne og effektive indkøb, mens også ideer om private daginstitutioner og private rengøringsvirksomheder bliver luftet. 

Overordnet har det stigende antal ældre betydet, at syv kommuner på tværs af landet overvejer at etablere friplejehjem for at imødekomme behovet for flere plejehjemspladser, mens en række kommuner har rettet fokus mod grønne og bæredygtige indkøbsstrategier. Dertil kommer mange kommuners ambitioner om at automatisere administrationsopgaver ved hjælp af softwarerobotter. Det kan du læse mere om her

Herunder følger en gennemgang af de mest relevante tiltag og initiativer, som de nordjyske kommuner har taget med i budgetaftalerne for 2020.

  • Kolding Kommune ønsker at etablere 1-2 ny daginstitutioner i løbet af de kommende år. Kommunen ønsker af afklare mulighederne for etablering og drift i privat regi, idet kommunen vurderer, at det vil belaste kommunens økonomi mindre.
  • Sønderborg Kommune har i en analyse vurderet, at kommunen kan spare mellem 5-7 mio. kr. ved at lave en privat leverandør stå for den kommunale rengøring. Efter en længere politisk proces har partierne bag budgetaftalen dog aftalt, at der indledningsvist kun ses på at konkurrenceudsætte dele af rengøringen som et pilotprojekt. De øvrige elementer i analysen drøftes efter en evaluering af pilotprojektet. 
  • Aabenraa Kommune afsætter 1 mio. kr. til støtte af bæredygtige indkøb. Pengene afsættes hovedsageligt af den grund, at kommunen ønsker anskaffelse af el- og hybridbiler.

 

Fredericia

Udbud af vintertjenesten og en effektivisering af driften kan frigøre 0,4 mio. kr. årligt. 

Se budgetaftalen her

Faaborg-Midtfyn

Kommunens indkøb skal være billige og effektive samt gavne det lokale erhvervsliv.

Se budgetaftalen her

Kerteminde

Forligsparterne ønsker at gennemgå de kommunale bygninger med henblik på at afdække potentialer ift. energieffektiviseringer.

Forligsparterne ønsker at sikre mangfoldighed i dagtilbuddene. Der igangsættes derfor en målrettet indsats for at tiltrække flere dagplejere, ligesom mulighederne for flere private tilbud skal undersøges nærmere. 

Se budgetaftalen her

Kolding

Der er enighed om, at der skal etableres en til to nye daginstitutioner i Kolding midtby de kommende år. Der skal etableres de fornødne pladser i enten privat eller kommunalt regi. Det pålægges Børne-, Uddannelses- og Arbejdsmarkedsdirektøren at afklare mulighederne for etablering samt drift af daginstitutioner i privat regi, da den kommunale økonomi i form af likviditet belastes mindst herved. 

Se budgetaftalen her

Middelfart

Fokus på grønne indkøb.

Se budgetaftalen her

Nyborg

Større udnyttelse af fælles indkøbsaftaler.

Se budgetaftalen her.

Odense

Forligspartierne ønsker at fremme bæredygtige og grønne indkøb.

Se budgetaftalen her.

Sønderborg

Der vurderes et besparelsespotentiale på 5-7 mio. kr. ved en samlet udlicitering af den kommunale rengøring. Efter en længere politisk proces har partierne bag budgetaftalen aftalt, at der indledningsvist ses på at konkurrenceudsætte dele af rengøringen på Jyllandssiden som et pilotprojekt. De øvrige elementer i analysen drøftes efter en evaluering af pilotprojektet.

Se budgetaftalen her.

Varde

Forligspartierne er enige om, at der ved alle opgaveløsninger skal ske en vurdering af, hvorvidt den pågældende opgave kan løses af private virksomheder med henblik på, at opgaven enten kan løses bedre eller billigere.

Se budgetaftalen her.

Aabenraa

Tilsvarende afsættes en ramme på 1 mio. kr. til støtte af bæredygtige indkøb i erkendelse af, at bæredygtige indkøb i nogle tilfælde er dyrere end traditionelt indkøbte produkter. Konkret handler det om merudgiften til anskaffelse af el- og hybridbiler.

Se budgetaftalen her.

 

Læs mere

Læs om budgetaftalerne i hovedstadsområdet her.

Læs om budgetaftalerne i Midtjylland her.

Læs om budgetaftalerne i Nordjylland her.

Læs om budgetaftalerne på Sjælland her.

 

Relateret