29.10.20 OPS Nyheder

29 initiativer i nyt udspil fra regeringen om grønne offentlige indkøb

Finansminister Nicolai Wammen præsenterede torsdag d. 29. oktober 2020 regeringens nye indkøbsstrategi på et pressemøde sammen med KL og Danske Regioner.

Foto: Morten Fauerby

Regeringen lancerer 29 initiativer i strategien ”Grønne indkøb for en grøn fremtid”, der skal løfte de offentlige indkøb i en mere bæredygtig retning.

DI har tidligere opfordret regeringen til at komme med en fælles strategi for grønne offentlige indkøb for at skabe en fælles retning og forpligtelse for det offentlig indkøb. DI bakker op om udspillet og kalder det ”et skridt i den rigtige retning”.

Med dagens udspil tager regeringen fat på at indfri det grønne potentiale i den offentlige sektor. Det er vigtigt, at det offentlige viser vejen til den grønne omstilling, og grønne indkøb er et skridt i den rigtige retning. Her ligger en effektfuld bæredygtig løftestang til en årlig værdi af 380 mia. kr Lars Sandahl Sørensen, Adm. direktør

Se hele DI’s pressemeddelelse her

En række af initiativerne i regeringens strategi indebærer konkrete krav på kort sigt til statens indkøb. Eksempelvis krav om:

  • Valg af miljømærkede indenfor visse kategorier, f.eks. rengøringsmidler, papir, tryksager og hygiejneprodukter
  • Brug af TCO-modeller (total cost of ownership / totalomkostninger) for alle indkøb
  • Mål for reduktion af energiforbruget i statens bygninger
  • Vegetarisk mad i statslige kantiner to gange ugentligt
  • LED-belysning som standard

Derudover følger en række initiativer, som på tværs af den offentlige sektor på længere sigt skal sikre grønne indkøb, blandt andet ved indførelse af:

  • Reduktionsmål for klimaaftrykket i den offentlige sektor
  • Charter for godt og grønt indkøb
  • Grønne transportkrav til leverandører til det offentlige
  • Emissionsfri køretøjsflåde i det offentlige i 2030
  • Obligatorisk brug af miljømærker i 2030

For virksomheder vil den øgede brug af miljømærker og TCO-modeller frem mod 2030 være centrale pejlemærker, ligesom mere branchespecifikke tiltag også kan have stor betydning. Eksempelvis oprettes der på tekstil og vaskeriområdet et partnerskab mellem leverandører og offentlige kunder med henblik på at undersøge, hvordan det offentlige tekstilforbrug kan blive grønnere. For at støtte op om obligatorisk brug af miljømærker i 2030 vil regeringen styrke vejledningsindsatsen over for små- og mellemstore virksomheder, der ønsker at reducere og dokumentere deres miljø- og klimapåvirkning.

I januar 2020 udgav DI et politisk udspil ”Grønne offentlige indkøb – uden unødige omkostninger”. Udspillet var en opfordring til regeringen om at sætte en ny retning for det offentlige indkøb i Danmark. På tværs af brancher har virksomheder allerede i dag grønne løsninger på hylderne, som kan hjælpe regeringen med at nå sin målsætning om 70 pct. CO2-reduktion i 2030. Den offentlige indkøbsmuskel er enorm – ca. 380 mia. kr. årligt, og det udgør en vigtigt og effektfuld løftestang for en grøn omstilling af Danmark.

Se DI’s tidligere udspil her.

Relateret