05.11.20 OPS Nyheder

Sjællandske budgetter med fokus på friplejeboliger og grønne indkøb

Budgetterne er faldet på plads i landets kommuner, og aftaleteksterne indeholder en lang række bud på, hvordan offentlig-privat samarbejde kan udnyttes til at løse kommunale opgaver. Flere sjællandske kommuner åbner nu op for muligheden for at opføre friplejeboliger og købe mere bæredygtigt ind.

Foto: Colourbox

Kommunalpolitikerne er landet over nået til enighed om kommunernes budgetter for 2021, som danner rammen om den kommunale velfærd og opgaveløsning i årene frem.

DI’s gennemgang af aftaleteksterne viser overordnet en tendens til, at kommunerne især ønsker at udnytte fordelene ved offentligt-privat samarbejde, når det kommer til udvikling af velfærden samt bæredygtige indkøb. Dette billede viser sig også i det sjællandske, hvor kommunerne bl.a. tænker friplejehjem ind som en del af fremtidens ældrepleje og sætter klare målsætninger for arbejdet med bæredygtige indkøb.

Her følger en gennemgang af udvalgte initiativer fra de sjællandske kommuners budgetforlig.

  • I Køge Kommune vil man arbejde for, at 80 pct. af kommunens indkøb skal være bæredygtigt i 2025. For at nå målsætningen ønsker forligspartierne at tage udgangspunkt i seks bæredygtighedskriterier og generelt inddrage DI’s udspil på området.
  • I Greve Kommune er forligspartierne enige om at undersøge, hvordan kommunen kan etablere en privat daginstitution og dermed skabe flere alternativer til de kommunale tilbud.
  • I Lejre Kommune er der truffet beslutning om at opføre 72 nye plejeboliger i Hvalsø, hvilket skal konkretiseres i løbet af 2021. Her er forligspartierne enige om, at muligheden for at etablere plejeboligerne i samarbejde med eksterne fonde og aktører skal afdækkes.

Solrød
Der lægges op til en udvidelse med 90 plejeboliger opdelt i to faser, herunder 45 boliger inden for de næste fem år. Der er i budgettet forudsat udbygning med 45 boliger i 2023. Det analyseres nærmere, hvor de næste etaper skal etableres, ligesom de forskellige etableringsformer afdækkes, herunder friplejehjem.

Læs hele aftaleteksten her

Kalundborg
Opdatering af indkøbs- og udbudspolitikken, så den får fokus på grønne, klimavenlige og bæredygtige indkøb og udbud.

Læs hele aftaleteksten her.

Lejre
I løbet af 2021 skal Kommunalbestyrelsens beslutning om at etablere rammen for 72 plejeboliger i Hvalsø konkretiseres. Parterne er enige om at afsøge mulige eksterne samarbejdspartnere og fonde.

Læs hele aftaleteksten her.

Stevns
Stevns Kommune skal frem mod 2025 arbejde for en målsætning på 80 pct. bæredygtige indkøb ud fra et ønske om, at Stevns bliver en grønnere og mere bæredygtig kommune og en måde at fremme dette på er ved at gå foran selv.

Læs hele aftaleteksten her.

Vordingborg
Når kommunen udvikler sin egen indkøbsfunktion igen fra primo 2021 skal der være fokus på, hvilke muligheder der er for at opnå samme økonomiske gevinster som budgetforudsat og samtidig understøtte lokalt indkøb samt grønne, bæredygtige indkøb.

Frem mod næste budgetlægning udarbejdes en analyse af kommunens brug af eksterne leverandører. Som led i denne analyse skal det undersøges, om der kan indgås en vedligeholdelsesaftale på kommunens cykelstier på samme måde, som der er indgået asfaltkontrakter vedrørende kommunens veje.

Læs hele aftale aftaleteksten her.

Slagelse
Parterne prioriterer anvendelsen af velfærdsteknologi særdeles højt, og der afsættes yderligere 2 mio. kr. om året til at fremme anvendelsen af velfærdsteknologi i Slagelse Kommune. Desuden undersøges det, om der kan gøres yderligere brug af konkurrenceudsættelse. Dog ikke på ældreområdet, hvor det afdækkes, om der i lyset af demografiudviklingen kan gøres brug af etablering af friplejehjem og private ældreboliger som erstatning for nye kommunale investeringer på området.

Læs hele aftaleteksten her.

Køge
Forligspartierne er enige om at arbejde for at 80 pct. af det offentlige indkøb i Køge Kommune skal være bæredygtige i 2025. Dermed lever Køge kommune op til seks bæredygtighedskriterier, der knytter sig dels til produktet, dels til processen, hvormed produktet indkøbes, leveres og forbruges. Økonomiudvalget bedes derfor inden sommer 2021 indlede drøftelser om hvorledes dette kan realiseres. I drøftelsen inddrages overvejelser om DI’s model for indførelse af bæredygtige indkøb.

Læs hele aftaleteksten her.

Stevns
Stevns Kommune skal frem mod 2025 arbejde for en målsætning på 80 pct. bæredygtige indkøb ud fra et ønske om, at Stevns bliver en grønnere og mere bæredygtig kommune og en måde at fremme dette på er ved at gå foran selv.

Læs hele aftaleteksten her.

Greve
Der er enighed blandt aftaleparterne om at undersøge, hvordan kommunen kan etablere en privat daginstitution.

Læs hele aftaleteksten her.

Læs mere

Læs om budgetaftalerne i Syddanmark her.

Læs om budgetaftalerne i Hovedstaden her. 

Læs om budgetaftalerne i Midtjylland her.

Læs om budgetaftalerne i Nordjylland her.

Relateret indhold