20.02.20 OPS Nyheder

Offentligt-privat samarbejde giver mod på mere

Borgere, den kommunale hjemmepleje og de private leverandører er glade for et offentligt-privat samarbejde på rehabiliteringsområdet. Det betyder ikke kun bedre resultater og mere samarbejde, men samarbejdet giver også mod på mere.

Kommuner, der benytter både private og offentlige leverandører inden for rehabiliteringsområdet, har en højere andel af helt selvhjulpne efter et rehabiliteringsforløb. Det viste en rapport fra Social- og Indenrigsministeriets Benchmarking-enhed i slutningen af 2019.  Nu viser en ny undersøgelse, at det offentlig-private samarbejde ikke kun giver bedre resultater for borgerne og besparelser i kommunekassen – det er tilmed værdsat af både kommune og de private leverandører.

I Danmark samarbejder 56 kommuner i dag med private leverandører om rehabiliteringsindsatser. I den nye undersøgelse fra Rambøll Management Consulting på vegne af Sundhedsstyrelsen har man spurgt disse kommuner, i hvilket omfang de ønsker at fortsætte med samarbejdet, når forsøgsordningen udløber i 2021. Her svarer over hver femte kommune, at de planlægger at øge samarbejdet med de private leverandører. Mens de resterende kommuner vil fastholde nuværende niveau. Modsat vil kun fem af de 42 kommuner, der for nuværende ikke har et samarbejde med private leverandører, have et samarbejde på længere sigt med private leverandører. Det tegner et billede af, at berøringsangsten hos mange kommuner er stor, selv om erfaringerne hos de kommuner, som har prøvet, er gode. Det er ærgerligt.

Rapporten nævner blandt andet, at rehabiliteringsforløbene, hvor private leverandører og den kommunale hjemmepleje samarbejder, giver mulighed for, at parterne kan lære af hinanden og erfaringsudveksle om de bedste løsninger til kommunens borgere. Det er en kæmpe tillidserklæring, at kommunerne er villig til at bryde fordommene om private leverandører inden for offentlig velfærd. Baggrunden for dette er ikke, at det er en politisk vindersag – det er tværtimod en faglig vurdering. Og det bakker vi i DI i høj grad op om.

Det er dog ikke kun mellem leverandørerne, at en samarbejdsmodel mellem private og offentlige leverandører møder opbakning. Borgerne selv giver også udtryk for, at muligheden for at bruge det frie valg er en stor værdi for dem. Som en borger formulerer det: ”… når man skal have hjælp, mister man sin respekt – men i kraft af at kunne vælge selv, bevarer man sin selvstændighed og værdighed.”

42 kommuner samarbejder ikke med private leverandører på rehabiliteringsområdet, og kun tre af dem har tidligere samarbejdet med den private sektor. Med tanke på de mange positive tilkendegivelser, de kommuner, som samarbejder med private leverandører i dag, kan vi kun håbe på, at de resterende kommuner giver de private leverandører en chance. For det er gavnligt for alle – borgere, de kommunale medarbejdere og de private leverandører. Det er blot et spørgsmål om vilje.

Rapport fra Rambøll kan læses her.

Indlægget blev bragt i Kommunal Sundhed den 18. februar.

Relateret