12.03.20 OPS Nyheder

DI-opfordring: Overvej at forlænge tidsfristerne i igangværende offentlige udbud

Offentlige myndigheder på tværs af landet har aktuelt 130 udbud i gang, som afventer tilbud fra virksomheder. Den aktuelle situation omkring udbredelse af corona-virusset kan på kort sigt vanskeliggøre virksomhedernes tilbudsarbejde.

Foto: Wodicka

DI opfordrer offentlige ordregiver, der aktuelt gennemfører udbud, til at overveje at forlænge tidsfristen for virksomheder for aflevering af tilbud med minimum 14 dage, hvis der er tale opgaver, der ikke skal igangsættes inden for den nærmeste fremtid. Aktuelt sker en stor tilpasning blandt virksomheder, fordi arbejdet omorganiseres til at ske fra hjemmearbejdspladser, samtidig med at virksomheder skal tilpasse sig til ændringer i forsyningskæder og hos kunder.

Samtidig appellerer DI til, at offentlige ordregiver fortsætter med at lægge opgave i udbud og eventuelt med en fremrykning af nogle projekter.

Se også: DI og Dansk Byggeri: Hold fast i samarbejdet med private - og sæt anlægs- og renoveringsarbejder i gang nu

Det følger af § 93 af udbudsloven, at offentlige myndigheder skal fastsætte passende tidsfrister for deres udbudsprocesser. Samtidig muliggør § 93, stk. 4 at myndighederne kan forlænge tidsfristen.

Ved at forlænge fristerne i igangværende udbudsprocesser hjælper offentlige ordregivere på den korte bane virksomhederne med at få en fleksibilitet, som tillader at de kan afgive tilbud, vinde kontrakter og dermed have udsigt til på den lange bane at holde hjulene i gang i virksomhederne.

I vedlagte oversigt fremgår de offentlige ordregivere, som har igangværende udbud. Det tæller bl.a.  Esbjerg Kommune, Næstved Kommune, Kulturministeriet og Miljøstyrelsen.

DI har i dag kontaktet de ansvarlige udbudskonsulenter og/eller indkøbsafdelinger for alle 130 udbud med opfordring til at overveje at forlænge fristerne.

Mange igangværende udbud af nye kontrakter fra offentlige ordregivere afløser eksisterende kontrakter, som snart udløber. For at sikre forsyningssikkerhed gør DI opmærksom på, at det er muligt indenfor rammerne af udbudsloven at foretage ændringer af eksisterende kontrakter og dermed forlænge gældende kontrakter. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning om udbudsreglerne tydeliggør rammerne herfor. Se mere her.

Oversigt over offentlige ordregivere med igangværende udbud

Artiklen er redigeret 18. marts med reference til DI’s opfordring om, at offentlige ordregivere fortsat sender opgaver i udbud og eventuelt fremrykker opgaver inklusiv link til DI’s pressemeddelelsen herom.

Relateret indhold