10.08.20 OPS Nyheder

Debatindlæg: Kommunerne får brug for hjælp til at bygge plejeboliger af høj kvalitet

Kommunerne står i dag – og fremadrettet – med et stigende antal ældre borgere. For at skabe de rette kvalitetsmæssige rammer for borgernes ældreliv får kommunerne brug for hjælp til at bygge plejeboliger af høj kvalitet. Private aktører med både evner og kapital til udvikling af nye koncepter til en bedre ældrepleje står klar til at hjælpe.

Foto: Colourbox

I 2030 vil der ifølge prognoserne være over 433.000 ældre borgere over 80 år i Danmark - en stigning på lidt over 161.000.

En sådan dramatisk udvikling kræver med al sandsynlighed en kovending af dimensioner inden for etableringer af plejeboliger, som de seneste mange år slet ikke har fulgt med udviklingen.

Den dramatiske udvikling skyldes blandt andet, at ældre i dag lever længere, har flere ressourcer og i øvrigt har højere forventninger til deres alderdom end generationerne før dem. Det gælder også i forhold til valg af bolig.

Derfor er det traditionelle tilbud om en plejehjemsplads som afløser for eget hjem ikke længere nok, hvis man skal møde ældre menneskers behov. For vi står ved en skillevej for det danske velfærdssamfund.

Hvor tendenserne begynder at tegne sig for velfærdstilbud, hvor de velbeslåede kan vælge - og de mere ressourcesvage er efterladt på perronen.

Så hvad skal der til for at sikre en bred opbakning til velfærdssamfundet? I min optik er en del af svaret at sikre danskernes mulighed for selv at bestemme.

Baggrunden for den manglende etablering er ret simpel - det er økonomisk meget tungt at investere i plejeboliger.

I mange kommuner vil bedre plejeboliger være på bekostning af investeringer i skoler, veje, børnehaver mv. Derfor er det også glædeligt, at 43 kommuner har givet tilsagn om, at private investorer kan bygge friplejeboliger.

Fordelene ved sådanne samarbejder er flersidede. For det første bidrager det med en risikodeling, såfremt projektet bliver fordyrende eller forsinket. På denne måde ender kommunerne ikke med at stå alene med regningen. Derudover giver friplejeboliger mulighed for at skabe reelle alternativer til de kommunale plejeboliger, fordi de ikke er del af det kommunale bureaukrati, men blot skal levere en kvalitet, der mindst svarer til kvalitetsstandarden.

Udviklingen mod en større ensartethed er nemlig ikke gavnlig for borgerne i kommuner, der ønsker, at borgerne har mulighed for at vælge mellem forskellige leverandører.

Det er heller ikke positivt, når vi tænker på udviklingen i kvalitet på ældreplejeområdet. I DI's udspil "Mere selvbestemmelse - bedre velfærd" foreslår vi et opgør med unødige barrierer for at skabe en bedre kvalitet på danske plejehjem.

Det indebærer blandt andet, at kommunerne inviterer private til at etablere friplejehjem, når kapaciteten skal udbygges, eller nedslidte plejehjem skal udfases.

Derudover ønsker vi også et stærkere fokus på gennemsigtighed i kvalitetsindikatorerne og bedre information om brugertilfredsheden hos de forskellige tilbud. Her kunne plejehjemsportalen være en naturlig platform for at bibringe sådanne informationer til borgerne.

Alle forslagene har til hensigt at bidrage til - som titlen på DI's udspil antyder - en højere grad af selvbestemmelse til de ældre.

Hvorfor? Fordi vi mener, at det skaber rammerne for en udvikling - og ikke afvikling - af den gode ældrepleje, som vores ældre medborgere fortjener.

Indlægget er bragt i Jyllands-Posten d. 8. august 2020. Det kan du læse her.


Relateret