06.08.20 OPS Nyheder

Nyt udspil fra DI: Mere selvbestemmelse – bedre velfærd

Borgerne forventer i stigende grad, at de offentlige velfærdstilbud er af høj kvalitet og er personligt tilpasset den enkeltes behov. I et nyt udspil kommer DI med en række forslag til, hvordan det frie valg på centrale velfærdsområder kan styrkes, så alle borgere har reel mulighed for at vælge de tilbud, der lever op til deres forventninger.

Udspillet skal ses i lyset af de udfordringer, som velfærdssamfundet står over for i de kommende år, hvor antallet af ældre og børn øger presset på velfærden, mens borgernes forventninger til kvaliteten og valgfrihed samtidig stiger.

Med det frie valg kan borgerne netop søge mod de tilbud, der passer bedst til deres egne behov – uanset om leverandøren er privat eller offentlig. Samtidig bidrager valgfriheden til øget konkurrence mellem leverandørerne, hvilket øger den samlede kvalitet.

Mangel på kendskab og information

Selvom danskerne i en årrække har haft retten til selv at vælge leverandør på en række velfærdsområder, er der fortsat udfordringer med at få fritvalgsordningerne til at fungere, bl.a. fordi kendskabet til ordningerne fortsat er lavt blandt de ældre.

Derfor indeholder udspillet et lovmæssigt krav om, at borgerne selv kan vælge leverandør, og at pengene følger med. Valget af leverandør skal fremover træffes aktivt, når borgeren visiteres til en velfærdsydelse. Samtidig skal det være muligt at sammenligne kvalitet og tilfredshed på tværs af leverandører og kommuner, så valget træffes på et mere oplyst grundlag.

Tiltagene skal være med til at sikre, at der er lige adgang til det frie valg, så det ikke er pensionsformuen eller uddannelsesniveauet, der bestemmer, om man har mulighed for selv at vælge velfærdstilbud.

Tættere samarbejde

Udspillet lægger også op til, at man i højere grad lader private aktører bidrage, når der bliver brug for at udvide kapaciteten i lyset af det stigende antal ældre og børn. Hvis der skal bygges nyt plejehjem eller daginstitution, opfordres kommunerne til at afdække mulighederne for et privat alternativ. Når virksomheder investerer i den sociale infrastruktur, får borgerne flere valgmuligheder, samtidig med at kommunen sparer penge på ikke selv at skulle bygge nyt.

Du kan læse hele udspillet her

Udspillet blev omtalt i Berlingske 7. august.

Relateret indhold