20.01.21 OPS Nyheder

Replik: Uden det frie valg får vi A- og B-hold på ældreområdet

Først de private børnehaver og vuggestuer, så private tilbud på socialområdet. Og nu er tiden så kommet til ældreområdet, hvor Socialdemokratiet ønsker at sætte en stopper for borgernes mulighed for at vælge et alternativ til det kommunale tilbud. Fortsætter den socialdemokratiske regering og støttepartierne den vej, bliver befolkningen opdelt i et A- og B-hold, skriver Jakob Scharff.

Foto: Colourbox

Først var det de private børnehaver og vuggestuer, og dernæst de private tilbud på socialområdet. Nu er tiden så kommet til ældreområdet, hvor Socialdemokratiet ønsker at sætte en stopper for borgernes mulighed for at vælge et alternativ til det kommunale tilbud. 

Mere end 60.000 af vores ældre medborgere valgte i 2019 en privat leverandør til at sørge for hjælp til tøjvask, støvsugning eller mere personlige opgaver såsom hjælp til bad og den personlige hygiejne. Men fremadrettet skal de ikke have den mulighed.

Det er i hvert fald den åbenlyse konklusion, man sidder tilbage med, efter at have læst den socialdemokratiske ældreordfører Birgitte Vinds (S) indlæg i Altinget. Her slår hun et slag for et opgør med borgernes ret til selvbestemmelse, som man må forstå er et stort problem for det kommunale system.

Kommunalt monopol stod ikke distancen

Ifølge Birgitte Vind er det frie valg opstået på baggrund af idéen om, at private kan løse opgaven bedre og billigere end det offentlige. Men det er langt fra sådan.

Det frie valg blev skabt, fordi det kommunale monopol havde store udfordringer med at levere en kvalitet, der levede op til borgernes ønsker og behov.

I en erkendelse af, at alverdens penge næppe kan tilfredsstille alle i en one-size-fits-all model, fik borgerne ret til at vælge et privat alternativ, hvis de ønskede det.

Borgerne fik dermed mulighed for at vælge den leverandør, som de synes leverer den bedste kvalitet. Karikeret sagt slap de kommunale leverandører på den måde for brokkehovederne, der jo så bare kunne vælge noget andet.

Helt fundamentalt handler det dog om én ting, og det er den enkelte ældres selvbestemmelse og ret til at have indflydelse på sit eget liv.

Birgitte Vind fremhæver konkurser blandt hjemmehjælpsleverandører. Det er fuldstændig korrekt, at der i løbet af 10'erne var konkurser på hjemmehjælpsområdet blandt private leverandører.

Det er heldigvis et overstået kapitel, men konkurserne skyldes ikke alene de private leverandører.

Konkurser skyldes pris-modeller

BDO og Horten har i en undersøgelse for Sundhedsministeriet konkluderet, at den store variation i timepriserne mellem kommunerne var en del af forklaringen: "Undersøgelsen viser, at kommuner som har oplevet konkurser i perioden 2010-2016 i særlig grad har faldende og relativt lave afregningspriser under godkendelsesmodellen."

Derudover er en del af forklaringen, at mange kommuner benyttede lovændringen i 2013 til at reducere antallet af leverandører dramatisk.

Et stort antal ellers velfungerende leverandører blev derfor kastet ud i en kamp på liv og død, hvor for mange satsede alt - med konkurs til følge. Læren bør ikke være, at private leverandører skal udelukkes, men i stedet skal der sikres fair og lige vilkår for leverandørerne, så vores ældre bevare deres selvbestemmelse.

Dansk Industri kortlagde sidste år kommunernes afregningspriser til private leverandører inden for godkendelsesmodellen, ligesom BDO gjorde det for år tilbage.

Her fandt vi betydelige forskelle i afregningspriserne, der afspejler de gennemsnitlige, langsigtede kommunale omkostninger ved at producere og levere den tilsvarende ydelse. Forskelle, som ikke kan forklares med socioøkonomiske faktorer, andel ældre i kommunen eller kommunens størrelse.

Socialdemokratiets systemtænkning skaber ulighed

Dette er et problem, som Birgitte Vind og kollegaerne på Christiansborg bør fokusere på at få løst.

Om borgerne vælger offentlige, private eller selvejende leverandører er grundlæggende underordnet. Det vigtigste er, at de har en reel mulighed for at vælge leverandører til og fra.

Alternativet er stigende ulighed og udviklingen af et A- og B-hold, hvor kun borgere med høje pensionsformuer og lange uddannelser vil have mulighed for at købe sig til private alternativer, mens de mindre velstillede ikke har adgang til et alternativ til det kommunale tilbud.

Derfor mener vi i Dansk Industri, at systemet skal indrettes efter borgerne – og borgerne som selvstændige myndige mennesker skal have selvbestemmelse. Det har vi tillid til, at de godt kan. Men det er Socialdemokratiet desværre ikke enig med os i.

Indlægget er bragt i Altinget d. 19. januar 2021. Læs det her. 

Relateret