09.04.21 OPS Nyheder

Webinar: Når virksomheder giver fælles bud

De offentlige udbud vokser i størrelse, og derfor har flere virksomheder brug for at indgå i konsortier for at bringe sig selv i spil til de attraktive kontrakter. I et nyt webinar sætter DI fokus på, hvordan konsortier kan fremme effektivt offentlig-privat samspil i lyset af konkurrencereglerne.

Foto: Getty Images

Både mindre og større virksomheder kan have brug for at gå sammen om et fælles bud for at kunne byde ind på større kontrakter i det offentlige. Samtidig kan samarbejde gennem konsortier afføde værdifulde erfaringer og praktisk viden, som stiller den enkelte virksomhed stærkere ved fremtidige udbud. Dermed bidrager konsortier til effektiv konkurrence på markedet og er med til at sikre, at også de små- og mellemstore virksomheder får en chance for at deltage i store offentlige udbud.

Bliv klogere på reglerne  

Men hvornår er konsortier den rette vej og at gå, og under hvilke omstændigheder kan de i stedet anses for at begrænse konkurrencen i strid med reglerne? I et nyt webinar sætter DI sammen med Asfaltindustrien og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fokus på den nyligt opdaterede vejledning på området, som bl.a. tager højde for Højesteretsdommen i den såkaldte Vejstribesag fra 2019 og fastlægger, hvordan deltagerne i konsortier skal tilrettelægge udvekslingen af oplysninger.

På webinaret vil Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen gennemgå den nye konsortievejledning fra september 2020, mens COWI vil fortælle om de praktiske udfordringer og overvejelser ved konsortier set fra et virksomhedsperspektiv.

Webinaret afholdes d. 21. april fra kl. 9-11 og er gratis for alle.

Læs mere

Læs mere om webinaret og tilmeld dig her.

Relateret