12.05.21 OPS Nyheder

Debatindlæg: Danmark går glip af grøn omstilling

Uden et samspil med de offentlige ordregivere kommer vi aldrig i mål med klimalovens ambition om at reducere CO2-udledningerne med 70 pct. i 2030. Derfor må regeringen, regionsrådene og kommunalbestyrelserne prioritere skattekronerne til fordel for en højere grad af bæredygtige offentlige indkøb, skriver Tommy Ahlers (V) og Jakob Scharff.

Foto: Venstre

Det offentlige køber hvert år ind for knap 380 mia. kr. Det gigantiske beløb giver offentlige indkøb potentialet til at rykke massivt i det danske klimaregnskab. Desværre prioriterer det offentlige ikke bæredygtige indkøb tilstrækkeligt, og Danmark går hvert år glip af et kæmpe omstillingspotentiale. Den udvikling skal vendes.

Regeringens udspil om en offentlig indkøbsstrategi lægger op til et større fokus på bæredygtighed i offentlige udbud. Det er et godt og fremsynet initiativ. Men trods regeringens intentioner, er det langtfra hver gang, at stat, kommuner og regioner tager hensyn til klima og miljø, når deres opgaver sendes i udbud. Og der er ingen krav om, at det offentlige køber bæredygtigt.

En analyse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen viser, at kun 44 pct. af offentlige udbud tager hensyn til bæredygtighed og klima. Samtidig viser en rundspørge foretaget af DI, at 90 pct. af virksomheder, der leverer til den offentlige sektor, mener, at bæredygtighed bør være en prioritet i den offentlige sektors indkøb. Med andre ord er virksomhederne klar til at levere de grønne løsninger.

Servicebranchen er nået langt

I mange servicevirksomheder, som typisk leverer ydelser til det offentlige, er bæredygtighed og klima efterhånden en selvfølge.

Mange kantineleverandører arbejder for eksempel på at mindske madspild i landets kantiner og serverer flere grøntsager og mindre kød. Rengøringsvirksomheder og vaskerierne mindsker forbruget af vand og kemikalier. Og de mange facility-virksomheder hjælper virksomheder og offentlige institutioner med at få styr på energi og varme, så de udleder langt mindre CO2. Samtidig er der i branchen hele tiden innovation og nye teknologier, der hæver barren for bæredygtige løsninger. De indfører rengøringsrobotter, energibesparende maskiner og udstyr og flere grønne biler.

Kort sagt er bæredygtige løsninger blevet en del af leverandørernes dna – det skulle også gerne blive en del af det offentliges dna.

Offentlige muskler som motor

Men uden et samspil med de offentlige ordregivere kommer vi aldrig i mål med klimalovens ambition om at reducere CO2-udledningerne med 70 pct. i 2030.

Derfor må regeringen, regionsrådene og kommunalbestyrelserne prioritere skattekronerne til fordel for en højere grad af bæredygtige offentlige indkøb. Og flere grønne offentlige indkøb må ikke bremses af en forestilling om, at det er dyrere at købe bæredygtigt ind.

For når offentlige indkøbere stiller krav til produkter eller servicer, så sætter det en målrettet innovation i gang, der ofte betyder, at de grønne ydelser bliver konkurrencedygtige med de konventionelle. I mange tilfælde kan offentlige indkøbere endda opnå besparelser, f.eks. i kraft af mindre energiforbrug, længere holdbarhed og bedre mulighed for reparation.

Som vores miljøminister har udtrykt: “Det offentlige er en kæmpe forbruger her i Danmark. Derfor er cirkulært og bæredygtigt offentligt forbrug en vigtig del af løsningen, hvis vi skal nå en 70-procents CO2-reduktion i 2030.” Lad ord blive til konkret handling. Det kan godt lade sig gøre at prioritere klimaet og samtidig sikre, at der er penge til den borgernære velfærd.

Det handler ikke kun om CO2

Men uden et samspil med de offentlige ordregivere kommer vi aldrig i mål med klimalovens ambition om at reducere CO2-udledningerne med 70 pct. i 2030.

Derfor må regeringen, regionsrådene og kommunalbestyrelserne prioritere skattekronerne til fordel for en højere grad af bæredygtige offentlige indkøb. Og flere grønne offentlige indkøb må ikke bremses af en forestilling om, at det er dyrere at købe bæredygtigt ind.

For når offentlige indkøbere stiller krav til produkter eller servicer, så sætter det en målrettet innovation i gang, der ofte betyder, at de grønne ydelser bliver konkurrencedygtige med de konventionelle. I mange tilfælde kan offentlige indkøbere endda opnå besparelser, f.eks. i kraft af mindre energiforbrug, længere holdbarhed og bedre mulighed for reparation.

Som vores miljøminister har udtrykt: “Det offentlige er en kæmpe forbruger her i Danmark. Derfor er cirkulært og bæredygtigt offentligt forbrug en vigtig del af løsningen, hvis vi skal nå en 70-procents CO2-reduktion i 2030.” Lad ord blive til konkret handling. Det kan godt lade sig gøre at prioritere klimaet og samtidig sikre, at der er penge til den borgernære velfærd.

Det handler ikke kun om CO2

Vi ved, at politikerne har CO2-reduktionsmål på vej i 2021 på offentlige indkøb. Det er godt. Men vi skal også huske, at offentlige grønne indkøb ikke kun skal måles snævert på CO2.

Det er selvfølgelig oplagt, at det offentlige udarbejder handleplaner for de mest klimabelastende offentlige indkøb, ligesom det bør være et fast element, at de stiller klimakrav til udbud af tjenesteydelser og indkøb af varer. Men grøn omstilling er også et spørgsmål om at begrænse brugen af kemi og ressourcer, tænke miljøhensyn ind i produktion og ressourcer. Politikerne i stat, kommuner og regioner bør støtte de intelligente løsninger og innovation af ydelserne.

Det offentlige bør generelt bruge en helt anden kugleramme, når de ser på prisen i et udbud. Det er godt, at regeringen har fokus på de samlede totalomkostninger i dens strategi for “Grønne indkøb for en grøn fremtid” fra efteråret 2020. Men det går alt, alt for langsomt med at få strategien ud i virkeligheden.

Regeringen bør træde hårdere på speederen og få dens planer effekturet, så det gøres obligatorisk at anvende totalomkostninger som et økonomisk prisparameter. Bæredygtighed skal i den forbindelse tænkes bredt ind med mange flere aspekter end blot klima og CO2-reduktioner.

Vi vil gerne samarbejde om at få strategien til at materialisere sig i reel handling. Danmark bør ikke gå glip af det store grønne potentiale i offentlige indkøb.

Indlægger bragt i Børsen d. 10. maj 2021. Læs det her

Relateret