20.07.21 OPS Nyheder

Debatindlæg: Råva­re­pri­ser­nes him­mel­flugt bør dan­ne gro­bund for di­a­log mel­lem of­fent­li­ge kun­der og pri­va­te le­ve­ran­dø­rer

Vi skal sammen sikre, at voldsomme stigninger på råvarer eller andre centrale komponenter ikke giver sig udslag i, at virksomheder enten ikke kan levere deres produkter til offentlige kunder eller helt afstår fra at byde på offentlige kontrakter, skriver Jakob Scharff.

Stål, jern, træ og kobber er bare nogle af de råvarer, der gennem en længere periode har set markante prisstigninger. Det har givet udslag i såvel privatforbruget, men også  i offentlige aftaler mærker virksomhederne, hvordan de stigende råvarepriser giver større og større udfordringer. Det gælder både i forhold til allerede indgåede aftaler samt i forbindelse med, at nye aftaler skal indgås.

Den offentlige sektors aftaler løber ofte over en fireårig periode. Når der købes møbler, skruer eller lamper, sker der sjældent en regulering af priserne, selvom der opstår uforudsete hændelser som de nuværende råvarepriser. På bygge- og anlægsområdet er der dog ofte en risikodeling ift. prisstigninger.

Regulering af priser skal være aftalt. Hvis ikke prisregulering er aftalt, giver udbudsregler et meget lille spillerum til at ændre eksisterende aftaler. Når de nuværende råvareprisers himmelflugt, særlig grundet coronapandemiens efterdønninger, er det i mange offentlige kontrakter alene virksomhedernes ansvar og deres omkostning at bære. Selvfølgelig skal virksomhederne være i stand til at levere på de offentlige aftaler, som de byder ind på. Men den nuværende situation er ekstraordinær og burde derfor kalde på en dialog mellem offentlige kunder og private leverandører med fokus på, hvordan begge parter bedst kommer igennem den nuværende situation.

Heldigvis har vi allerede gode erfaringer at trække på. Under coronakrisens sværeste stunder var der en stærk vilje fra begge parter til at indgå i en dialog om, hvordan aftaler kunne fastholdes under vanskelige omstændigheder.

Forhåbentlig vil det samme gøre sig gældende nu. Vi skal sammen sikre, at voldsomme stigninger på råvarer eller andre centrale komponenter ikke giver sig udslag i, at virksomheder enten ikke kan levere deres produkter til offentlige kunder eller helt afstår fra at byde på offentlige kontrakter.

Det er nødvendigt at have en åben dialog om, hvordan produkter og ydelser til den offentlige sektor leveres bedst under de nuværende omstændigheder og i fremtiden. Der skal nemlig to parter til at lave en god aftale.

Indlægget er bragt i Børsen d. 16. juli 2021. Læs det her

Relateret indhold