14.07.21 OPS Nyheder

Debatindlæg: Politisk usikkerhed øger mangel på daginstitutionspladser

Den udbredte mangel på daginstitutionspladser i mange kommuner viser, at vores velfærdssamfund har brug flere aktører for at sikre de nødvendige antal pladser. Desværre er Christiansborg i gang med at amputere dagtilbuddene, til skade for børn, forældre og kommunerne, skriver Jakob Scharff.

Foto: Getty Images

Kommunen.dk har bragt flere artikler om mangel på institutionspladser i mange kommuner med et stigende antal børn. Det har berørt mig meget at læse om grædende mødre, der ringer til kommunerne, fordi kommunens bedste bud på en institutionsplads er placeret 20 kilometer væk fra familiens bopæl. Alle børneforældre ved, hvor svært det kan være at tilpasse en arbejdsdag med ”henten og bringen”. Med en afstand på hele 20 kilometer hver vej til en institutionsplads forstår jeg godt deres frustration.

Mangel på daginstitutionspladser vil de kommende år fortsat være en problemstilling i mange kommuner. Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning forudsiger en stigning på yderligere godt 50.000 børn frem mod 2030 – svarende til en stigning på knap 14 procent. Blandt kommunerne med de højeste fremskrivninger er der tale om en stigning på 29 procent.

Etablering og drift af så mange institutionspladser vil betyde i store anlægsudgifter i kommunerne. En kortlægning fra DI på baggrund af 14 nyetablerede kommunale daginstitutioner på tværs af landet viser, at den gennemsnitlige anlægsudgift er 42,2 mio. kr. En markant stigning kan altså hurtigt lægge beslag på en stor del af anlægsbudgettet.

Private daginstitutioner kan imidlertid bidrage med at løse kommunernes pladsmangel uden at det presser anlægsbudgettet. Men – og det er et vigtigt men – det kræver, at der fra politisk hånd bliver skabt rum mulighed for, at private børnehaver og vuggestuer kan få lov at gøre det, de gør bedst, nemlig sikre børn en god hverdag.

For trods dagligdagshistorierne om grædende mødre og Janni Dolby, en mor bosat i Galten uden for Aarhus, der ikke vil ”anbefale veninder og familie at flytte hertil, hvis de har småbørn”, er Folketingets partier i gang med at forhandle en aftale på plads, der de facto forbyder private institutioner. Kun det offentlige er godt nok til at løfte pasningsopgaven, må man forstå.

Det er brandærgerligt og en stor hæmsko for udviklingen af vores velfærdssamfund på et område, hvor vi virkelig har brug for de private til at hjælpe kommunerne med at håndtere de manglende institutionspladser. Og en sådan aftale vil ikke alene efterlade familier med færre muligheder og vores velfærdssamfund med mindre varieret dagtilbud, det vil også betyde massive udgifter for kommunerne.

Fortalerne for aftalen præsenterer private børnehaver og vuggestuer som griske pengemaskiner, der har som formål at klinge mønt på vores børn. Men det er meget langt fra virkeligheden. De er private, ikke af profitmæssige årsager, men fordi det at være privat var en fordel for dem til at etablere lige netop det tilbud, som de tror på og ønsker at tilbyde børn. Susanne, Julie, Malene, Rikke, Denice, Eva og de øvrige private institutioner kan bidrage med noget andet end kommunen, og netop derfor er de vigtige alternativer, der driver dagtilbud med udgangspunkt i et brændende ønske om at give børn den bedste.

Indlægget blev bragt på Kommunen.dk d. 13. juli 2021. Læs det her

Relateret indhold