27.01.22 OPS Nyheder

Kommunernes budgetter 2022: Stor interesse for friplejehjem samt bæredygtige og grønne indkøb

DI’s gennemgang af de 98 kommuners budgetaftaler indikerer, at samarbejde med private aktører står højt på den kommunale dagsorden, da der overordnet er en stor interesse for friplejehjem samt et fortsat fokus på den grønne dagsorden.

Foto: Foto: Getty Images

I sidste kvartal af 2021 faldt budgetaftalerne for 2022 på plads i landets 98 kommuner. Mens sidste års aftaler havde mest fokus på Covid-19-pandemien og implikationerne heraf, bærer dette års aftaler overordnet præg af den grønne dagsorden.

DI har gennemgået budgetaftalerne og ser klare indikationer på et øget offentligt-privat samarbejde i 2022. Det gælder både på klimafronten, hvor der skal findes bæredygtige løsninger gennem grønne indkøb, og i forhold til velfærden, hvor den demografiske udvikling fordrer private alternativer. Andre mere regionale tendenser omfatter eksempelvis de midtjyske kommuners øgede fokus på konkurrenceudsættelse med henblik på at udnytte potentialerne for effektivisering.

Friplejehjem som alternativ til de kommunale plejehjem

Mange kommuner ser et stigende behov for flere plejeboliger som resultat af, at der bliver flere ældre, og de lever længere. Med denne udvikling følger også en stigende efterspørgsel efter alternativer til de kommunale plejebotilbud så som friplejehjem, som er populære som aldrig før.

Hele ti kommuner udtrykker i deres budgetaftale en interesse for friplejehjem. Flere har allerede konkrete planer om samarbejde med friplejehjem, mens andre kommuner tilkendegiver en interesse for friplejehjem. Flere af de interesserede kommuner vil foretage en analyse af fordele og ulemper ved friplejeboliger forud for en nærmere beslutningstagning. Et nyligt notat af DI viser i den forbindelse, at friplejeboliger er en gevinst for den kommunale økonomi og i særdeleshed for borgerne.

Jakob Scharff, branchedirektør i DI, glæder sig over, at flere kommuner viser stor interesse for friplejehjem. ”Jeg ser frem til, at der kommer handling bag ordene,” siger branchedirektøren og tilføjer: ”Det er nødvendigt, at tænkte i alternativer til de kommunale tilbud for at imødekomme den demografiske udvikling, og ikke mindst opfylde borgernes ønsker.”

Bæredygtige og grønne indkøb

Den grønne dagsorden har virkelig vundet indpas ude i kommunerne; nærmest alle kommuner er efterhånden opmærksomme på, at grøn omstilling er vigtigt og bør imødekommes. Heraf har mange kommuner fastlagt en indkøbsstrategi, som fokuserer på bæredygtige og grønne indkøb eller afsat midler til en klimapulje.

Jakob Scharff  håber, at de mange initiativer til at sikre bæredygtige og grønne indkøb medfører, at klima og miljø i stigende grad bliver et konkurrenceparameter, når det offentlige køber ind. ”Det er afgørende for den grønne omstilling, at pris ikke er det eneste parameter i de offentlige indkøb. Flere kommuner binder sig til konkrete målsætninger om grønne indkøb eller afsætter midler til grønne puljer, der skal sikre, at de offentlige indkøb afspejler den nødvendige grønne omstilling,” siger Jakob Scharff.

Læs mere

Læs om budgetaftalerne på Sjælland her.

Læs om budgetaftalerne i Syddanmark her.

Læs om budgetaftalerne i Nordjylland her.

Læs om budgetaftalerne i Midtjylland her.

Læs om budgetaftalerne i Hovedstaden her.

Anker Søby Poulsen
Skrevet af:

Anker Søby Poulsen

Relateret indhold