30.12.22 OPS Nyheder

Budget 2023: Velfærdsteknologi og friplejehjem står øverst på den kommunalpolitiske dagsorden

DI’s gennemgang af kommunernes budgetaftaler for 2023 viser, at kommunerne vil sikre råderum, kvalitet og valgfrihed i den borgernære velfærd gennem investeringer i velfærdsteknologi og ved at give plads til flere friplejehjem.

Det er virkeligt glædeligt, at så mange kommuner vil løse de store udfordringer om stram økonomi og mangel på medarbejdere gennem et stærkere offentlig-privat samarbejde, siger Jakob Scharff, branchedirektør i DI.

Alle landets 98 kommuner har fået sat underskrifter på budgetaftalerne for 2023. Aftalerne bærer præg af en stram økonomiaftale mellem KL og regeringen, krig i Ukraine, prisstigninger, energikrise og rekrutteringsudfordringer. Derfor har kommunerne bl.a. øget fokus på optimering og initiativer, der kan frigøre tid og økonomi til den borgernære velfærd.

DI’s gennemgang af budgetaftalerne viser, at en del kommuner tager udfordringerne op gennem et styrket offentlig-privat samarbejde i form af bl.a. velfærdsteknologi og nye friplejehjem.

Læs også: Kommunaldirektører: Digitalisering og ny teknologi kan optimere vores opgaveløsning

Mere end hver fjerde kommune vil investere i velfærdsteknologi

Hele 25 af landets 98 kommuner lægger i deres budgetaftaler op til at investere i digitalisering og ny teknologi, der kan frigive tid og ressourcer hos velfærdens kernetropper.

Halsnæs Kommune afsætter eksempelvis ressourcer til fremover at benytte automatiske medicin-dispensere, som sikrer, at ældre borgere på en tryg måde selv kan tage deres medicin, mens Aarhus Kommune vil afdække mulighederne for at etablere et ”Velfærdsteknologiens Hus”.

Se en samlet oversigt over kommunernes initiativer inden for velfærdsteknologi længere nede.

Dansk Industri kunne i maj 2022 offentliggøre et nyt inspirationskatalog med gode eksempler på innovative teknologier og løsninger til understøttelse af velfærd. Læs mere her.

Kommunerne vil have friplejehjem

Den demografiske udvikling medfører, at der bliver flere ældre med behov for en plejebolig. En del kommuner ser et tættere samarbejde med private aktører som en del af løsningen på den udfordring.

I årets budgetaftaler har hele 18 kommuner enten planer om etablering af friplejehjem eller planer om at afsøge muligheden nærmere. Den store interesse for friplejehjem kan både være udtryk for en begrænset kommunal anlægsramme, men også et politisk ønske om at give borgerne flere valgmuligheder i ældreplejen.

Læs også: Antallet af beboere på friplejehjem er fordoblet på fire år

De regionale tendenser viser, at det særligt er kommunerne i hovedstaden og på Sjælland – I alt 12 kommuner – der viser interesse for friplejehjem. Eksempelvis i Vallensbæk Kommune, hvor et friplejehjem forventes at åbne allerede i 2024.

Se en samlet oversigt over, hvilke kommuner der overvejer friplejehjem længere nede.

Dansk Industri kunne i februar 2021 offentliggøre et notat, der viser, at friplejehjem er en gevinst for den kommunale økonomi og for borgerne. Læs mere her.

De private dagtilbud er ikke glemt

Flere kommuner vil også tage initiativ til at styrke samarbejdet med private aktører på dagtilbudsområdet. Assens Kommune og Brønderslev Kommune vil eksempelvis afdække mulighederne for at regulere tilskuddene til de private børnehaver og vuggestuer, så de bedre afspejler de reelle omkostninger, mens Solrød Kommune nævner mulighederne for etablering af en ny privat daginstitution. 

DI kunne i september 2022 offentliggøre en Vejledning om beregning af tilskud til private dagtilbud – læs mere her.

Potentielle gevinster ved konkurrenceudsættelse

Endelig er der kommuner, der vil hente gevinster hjem ved at løse flere af deres driftsopgaver i samarbejde med private leverandører. Det vil kunne frigøre midler til områder, hvor udgiftspresset er stort, således at borgerne ikke oplever forringelser i velfærden. Samtidig kan et styrket samarbejde med private leverandører sikre kvalitetsforbedringer. Nogle udvalgte initiativer er eksempelvis:

  • Allerød Kommune vil arbejde med brugerundersøgelser som grundlag for den brede dialog og udvikling af kvaliteten i opgaveløsningen. Samtidig vil kommunen analysere områder med henblik på konkurrenceudsættelse.

  • Kolding Kommune har pålagt kommunaldirektøren at udarbejde en oversigt over områder, der er egnet til konkurrenceudsættelse for at afdække, på hvilke områder der kan være en mulig effektiviseringsgevinst og/eller en forbedret service ved at øge konkurrenceudsættelsen.

  • Sønderborg Kommune vil gennemføre en analyse af kommunens benyttelse af konkurrenceudsættelse som effektiviseringsværktøj.

DI’s budgetgennemgang viser desuden at også Greve, Hedensted, Hørsholm og Norddjurs Kommune vil arbejde mere systematisk med konkurrenceudsættelse.

Læs også: Stram økonomiaftale kalder på fornyet fokus på offentlig-privat samarbejde

Læs også: Kommunernes samarbejde med virksomhederne kan løftes med 38 mia. kr.

Kommunerne kan inspirere hinanden

Jakob Scharff, branchedirektør i DI, glæder sig over, at kommunerne ser mod offentlig-privat samspil i årets budgetaftaler:

- Det er virkeligt glædeligt, at så mange kommuner vil løse de store udfordringer om stram økonomi og mangel på medarbejdere gennem et stærkere offentlig-privat samarbejde. For eksempel et tættere samarbejde om investering i velfærdsteknologi eller etablering af nye friplejehjem, siger han.

 

FAKTA: Disse kommuner vil investere i velfærdsteknologi:

Kommune

Initiativ

Frederikshavn

 

Kommunen har afsat 370.000 kr. bl.a. til investering i velfærdsteknologi, der kan give bedre pleje til borgerne.

Guldborgsund

Kommunen har afsat 4 mio. kr. til personaledrevet udvikling af fx velfærdsteknologi på ældreområdet og socialområdet.

 

Haderslev

Kommunen har afsat 1 mio. kr. til velfærdsteknologi i år 2026.

Hillerød

 

Kommunen vil fremlægge en strategi for digitalisering og velfærdsteknologi, som skal realiseres gennem en digitaliseringspulje på over 3 mio. kr. årligt.

Horsens

 

Fremover skal alle udvalg forholde sig til øget anvendelse af velfærdsteknologi og kunstig intelligens, hvor det giver mening.

Hørsholm

 

Kommunen har afsat 1 mio. kr. til digitalisering og velfærdsteknologi mhp. at øge tilbuddet af hjemmepleje- og rehabiliteringsydelser.

Ikast-Brande

 

Kommunen opfordrer til at afprøve kendte velfærdsteknologiske løsninger samt nye organiseringsformer på ældreområdet.

Langeland

 

Kommunen har afsat 1 mio. kr. til velfærdsteknologi i 2023.

Lolland

 

Kommunen vil fokusere på at implementere virtuelle og digitale løsninger til pleje og rehabilitering for at frigøre tid til den øvrige pleje.

Nordfyn

 

Kommunen vil bl.a. øge anvendelsen af velfærdsteknologi i hjemmeplejen mhp. at hjælpe og skabe tryghed for borgere med et mindre plejebehov.

Odense

 

Kommunen har afsat 1 mio. kr. i 2023 til velfærdsteknologi mhp. at rekruttere og fastholde velfærdsmedarbejdere samt hjælpe borger med behov for hjælp og støtte.

Randers

 

Kommunen har i 2023 afsat 750.000 til etablering af et velfærdsteknologisk showroom for at se og afprøve endnu flere hjælpemidler og undervise personalet i anvendelsen af ny teknologi.

Rødovre

 

Kommunen vil nedsætte et opgaveudvalg for digitalisering og teknologi mhp. at udnytte potentialet i den teknologiske udvikling og skabe nye og bedre løsninger til gavn for kommunens borgere og virksomheder.

Skanderborg

 

Kommunen har afsat 58 mio. kr. mere i 2026 i driftsbudgettet på ældreområdet bl.a. til investering i velfærdsteknologi, så det kommunale serviceniveau kan fastholdes.

Slagelse

 

Kommunen afsætter 325.000 kr. årligt til velfærdsteknologi.

Sorø

 

Kommunen fokuserer på øget introduktion og anvendelse af velfærdsteknologi til bl.a. at understøtte og forbedre det pædagogiske og terapeutiske arbejde i praksis.

Vesthimmerlands

 

Kommunen har afsat en pulje investeringspulje på 1 mio. kr. til velfærdsteknologi.

Øvrige

Herning, Kolding, Lyngby-Taarbæk og Aalborg Kommune vil i det kommende budgetår afsøge mulighederne og effektiviseringspotentialet ved at investere i velfærdsteknologi,

 

FAKTA: Disse kommuner overvejer nye friplejehjem:

Kommune

Initiativ

Allerød

Byrådet har vedtaget, at det nye plejecenter på Sortemosevej i 2026 søges etableret som friplejehjem

Brøndby

Kommunalbestyrelsen har bedt forvaltningen om at undersøge muligheden for at etablere et friplejecenter, som kan sikre, at de ældre i Brøndby fortsat får et nyt, stort og moderne plejecenter.

Fredensborg

Social- og Seniorudvalget vil i 2023 vurdere det samlede plejebehov og herunder vurdere fordele og ulemper ved en anvisningsaftale med et friplejehjem i Nivå.

Fredericia

Kommunen indleder dialog med forskellige private aktører for at få afdækket alle muligheder i forhold til finansiering og drift af et nyt plejehjem.

Furesø

Byrådet skal i 2023 tage stilling til den fremtidige plejehjemskapacitet i Furesø Kommune, herunder mulighed og behov for friplejehjem.

Faaborg-Midtfyn

Forligsparterne er enige om at afsøge forskellige muligheder for at få andre parter til at stå for at bygge og evt. drive et plejehjem, fx i form af et eller flere friplejehjem.

Helsingør

Friplejehjemmet forventes åbnet i januar 2023 og med en løbende indfasning frem til 2. kvartal 2024

Holbæk

Forligspartierne forpligter sig til at undersøge muligheden for og konsekvenserne af, at etablere fx plejecentre og børnehuse i samarbejde med private aktører.

Kerteminde

Det nye plejehjem i Munkebo skal være et friplejehjem.

Kolding

By- og Udviklingsdirektøren pålægges i samarbejde med Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektøren at igangsætte en dialog med private plejehjemsoperatører med henblik på at få opført ét eller flere friplejehjem med tilknyttede seniorboliger i Kolding Kommune.

Lejre

Processen med etablering af et friplejehjem i Hvalsøområdet igangsættes.

Lyngby-Taarbæk

Forligsparterne er enige om at fortsætte arbejdet med en forundersøgelse af et nyt plejecenter – herunder at afdække muligheden for at etablere et nyt friplejehjem.

Næstved

Forligspartierne er enige om, at den demografiske udvikling betyder, at muligheden for brug af private leverandører og etablering af friplejehjem skal undersøges nærmere, herunder friplejehjem.

Randers

Som supplement til boligplanen noterer aftalepartierne sig, at der er interesse for at etablere friplejehjem i Randers Kommune. Forvaltningen indgår i den ønskede dialog herom.

Rebild

Der kommer forventeligt et nyt friplejehjem i Støvring i 2025.

Solrød

Aftaleparterne er enige om, at muligheden for opførelse af friplejehjem i Havdrup skal undersøges nærmere i 2023.

Syddjurs

Byrådet har besluttet, at der skal udarbejdes et strateginotat, hvor en netop udarbejdet bolig- og plejeboliganalyse skal danne grundlag for de kommende års udbygninger. Behovene for offentlig-privat partnerskaber eller friplejehjem skal indgå heri.

Vallensbæk

Kommunen forventer etablering af et friplejehjem i 2023 med henblik på indflytning i 2024.

 

Relateret indhold