07.03.22 OPS Nyheder

DI: Skuffende lovforslag til ændring af udbudsloven

DI kan ikke støtte op om lovforslaget i sin nuværende form, idet lovforslaget ikke afspejler de ønsker til ændringer, som en bred kreds af ordregivere og tilbudsgivere har fremlagt.

DI har fremsendt høringssvar til lovforslag til ændring af Udbudsloven, Tilbudsloven og lov om Klagenævnet for Udbud.

Støtter ikke op om lovforslag

DI kan ikke støtte op om lovforslaget i sin nuværende form, idet lovforslaget ikke afspejler de ønsker til ændringer, som en bred kreds af ordregivere og tilbudsgivere har fremlagt.

Det er væsentligt, at ændringer af udbudsloven styrker fleksibilitet, innovation og kvalitet i det offentlig-private samarbejde samt sikrer SMV-venlige tiltag.

DI bakkede i sin tid op om en dansk udbudslov med den klare forståelse blandt parterne, at loven ikke skulle afspejle politiske hensyn og ønsker til regulering. Det bryder lovforslaget med nu, da der for første gang introduceres et politisk indholdskrav med ønsket om regulering af personer under oplæring.

 

Få positive tiltag

DI er positivt indstillet over for de forslag, der kan åbne op for en styrket brug af de fleksible udbudsformer og mulighed for at foretage ændringer i konkurrencepræget dialog samt en central selfcleaning enhed for pålidelighedsvurderinger. Forslag, som DI har båret frem gennem evalueringen af loven, og som har potentiale til at sænke transaktionsomkostningerne.

 

Utilfredsstillende proces

DI anerkender det store arbejde, der blev lagt i evalueringsprocessen af udbudsloven i 2019-2021.

Derfra finder DI processen for tilblivelsen af lovforslaget utilfredsstillende. Det har været et klart ønske fra alle interessenter, at der skulle nedsættes et lovforberedende udvalg, som kunne drøfte konkrete ændringsforslag i fællesskab.

Det kom der ikke, og derfor har DI og 8 andre organisationer udarbejdet fælles ændringsforslag på tværs af ordregivere og tilbudsgivere til Erhvervsministeriet og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

DI kan dog konstatere, at en række af ændringsforslagene ikke er repræsenteret i udkastet til lovforslaget.

DI forventer, at man med høringssvaret kan tage en videre dialog om lovforslaget med mulighed for at inddrage mulige løsningsforslag – bl.a. en del af de fælles forslag, som DI har udviklet i samarbejde med 8 andre organisationer.

 

Læs hele høringssvaret her

Relateret indhold