11.05.22 OPS Nyheder

Lovforslag til ændring af udbudslov: DI ser få positive forslag, men er generelt set meget skuffede

Regeringen har præsenteret sit ændringsforslag til udbudsloven. DI er positive over få af tiltagene men overordnet utilfredse med forslaget

DI er positivt indstillet over for de forslag, der kan åbne op for en styrket brug af de fleksible udbudsformer og øget klarhed om muligheder for at foretage ændringer i udbudsmaterialet og igangværende kontrakter. Forslag, som DI og andre organisationer i ”udbudsdanmark” har båret frem, og som har potentiale til at sænke transaktionsomkostninger og reducere antallet af annullerede udbud.

DI har i samarbejde med otte organisationer fra ordregiver- og tilbudsgiversiden fået indført ændringsforslag i udbudsloven, som skal være med til at reducere antallet af annullerede udbud, hvilket ifølge Jakob Scharff, branchedirektør i DI, er et positivt tiltag.

Dog er DI stærkt bekymret for en række af forslagene, som er bureaukratiserende og gør det mere vanskeligt for virksomheder at drive forretning med det offentlige. Det gælder bl.a. ukonkrete forslag om oplæringskrav, afskaffelsen af tilbudslovens § 7, en ny elektronisk udbudsplatform, samt udelukkelse af virksomheder pba. tvivl om deres integritet.

DI så gerne, at regeringen med ændringsforslaget forsøgte at styrke fleksibilitet, innovation og kvalitet i det offentlig-private samarbejde samt sikre SMV-venlige tiltag.

DI er positive overfor de enkelte gode elementer i lovforslaget men vurderer overordnet set, at det er et skuffende og tyndt ændringsforslag.

Processen omkring ændringen af udbudsloven har ydermere været utilfredsstillende, eftersom der ikke er blevet nedsat et lovforberedende udvalg, som kunne drøfte konkrete ændringsforslag i fællesskab.

DI følger den politiske behandling af lovforslaget tæt op til sommerferien. Der er en del arbejde foran os, før vi kan sige, at loven er et fremskridt for virksomhederne.

Find lovforslaget her.

Relateret indhold