22.06.22 OPS Nyheder

DI om velfærdsaftaler: Glædeligt at frit valg bliver hegnspæl

En ny bred aftale giver mulighed for at frisætte ældreplejen i flere kommuner. DI glæder sig over, at borgernes ret til selvbestemmelse er blevet en hegnspæl i aftalen.

Et bredt flertal i Folketinget er blevet enige om en aftale om udbredelse af velfærdsaftaler på ældreområdet, der skal sikre ”mere frihed, tillid, faglighed og sund fornuft” i ældreplejen.

Velfærdsaftalerne giver mulighed for at sætte ældreplejen fri i lang en række kommuner for at løfte kvaliteten af velfærden. Aftalen kommer i forlængelse af de allerede eksisterende velfærdsaftaler, hvor tre kommuner har været fritaget fra det meste af lovgivningen på ældreområdet.

Frit valg som hegnspæl

Selvom aftalen giver mulighed for at sætte ældreplejen ”fri”, er der enkelte fundamentale hegnspæle, som fortsat skal efterleves. En af disse hegnspæle er det frie leverandørvalg. Det vil sige, at modtagere af praktisk hjælp, personlig pleje samt madservice fortsat skal have mulighed for at vælge en privat leverandør, hvis de ønsker det. Jakob Scharff, branchedirektør i DI, er tilfreds med, at det frie valg er blevet en hegnspæl:

- Det er utroligt vigtigt, at det frie valg i sidste ende er blevet sikret som en hegnspæl i velfærdsaftalerne. Det nytter ikke noget, at kommunerne bliver så frie, at de med et snuptag kan tilsidesætte borgernes ret til selv at vælge, hvem der træder ind over deres dørtærskel og leverer den personlige pleje eller praktiske hjælp, de har brug for, sådan som regeringen ellers havde lagt op til. Borgernes mulighed for at vælge – og skifte – leverandør er en helt afgørende forudsætning for, at vi kan udvikle en værdig ældrepleje, hvor kvaliteten og borgernes individuelle ønsker og behov er i centrum.”

Nye løsninger

Med de nye velfærdsaftaler får kommuner og leverandører mulighed for at afprøve løsninger, der kan frigøre tid til kerneopgaven for medarbejderne og bedre velfærd til borgerne, som samtidig ikke skal bekymre sig om, hvorvidt deres ret til selvbestemmelse er garanteret.

”Der er lige nu en akut mangel på hænder til et stigende antal plejekrævende ældre. En frisættelse af ældreplejen fjerner overflødigt bureaukrati men giver samtidig mulighed for at sætte innovation i højsædet,” siger Jakob Scharff og fortsætter: ”Mere frihed til kommunen er en gylden mulighed, men det må ikke være på bekostning af væsentlige rettigheder for borgerne.”

Splittede forhandlinger

Forhandlingerne om de nye velfærdsaftaler har givet anledning til stor debat grundet den ideologiske splittelse partierne imellem. Der har undertiden både været diskussion om graden af ensretning, suspendering af det frie valg og begrænsning af retssikkerheden. Jakob Scharff føler sig det lettet over det endelige resultat:

- I DI er vi tilfredse med den endelige aftale. Heldigvis var der flere politikere på Christiansborg, der forstod vigtigheden i, at selvbestemmelse er en afgørende forudsætning for at sikre øget kvalitet og værdig ældrepleje på borgernes præmisser. Jeg vil gerne sige særligt tak til Jane Heitmann (V), Mette Abildgaard (K) og Christina Thorholm (RV) for at holde fast hele vejen igennem.

Læs mere: Frikommuner rimer ikke på ensretning, Astrid Krag

Læs mere: Regeringens velfærdsaftaler kan suspendere det frie valg for tusindvis af ældre

Læs mere: Radikale og DI: Det kræver mod at holde fingrene fra lovgivningsknappen på ældreområdet

Relateret indhold