10.06.22 OPS Nyheder

Stram økonomiaftale kalder på fornyet fokus på offentlig-privat samarbejde

Regeringen og KL har indgået en stram økonomiaftale, hvor kommunerne kun i begrænset omfang får plads til at øge udgifterne. Opbremsningen kalder på et fornyet fokus på, hvordan offentlig-privat samarbejde kan sikre mere velfærd for pengene og imødekomme manglen på arbejdskraft, mener Jakob Scharff.

Foto: Morten Fauerby

Tirsdag den 8. juni blev regeringen og KL enige om de overordnede rammer for kommunernes økonomi i 2023. Årets aftale står i skyggen af krigen i Ukraine og det ekstraordinært høje inflationsniveau, hvorfor der næste år bliver mindre rum til nye kommunale investeringer på både anlægs- og driftssiden.

- Nu bliver det afgørende for kommunerne at sætte fokus på, hvordan man kan få budgetterne til at række længere, så borgerne ikke skal opleve forringelser i velfærden, siger Jakob Scharff, der er branchedirektør i DI.

Og her kan et fornyet fokus på offentlig-privat samarbejde blive et afgørende værktøj, vurderer han:

- Når det gælder helt klassiske udbudsegnede opgaver som rengøring eller vaskeri, så ser vi fortsat en betydelig variation i kommunernes inddragelse af private leverandører. Det betyder, at man risikerer at gå glip af gevinster, der kunne frigøre midler til områder, hvor udgiftspresset stiger voldsomt

Ny teknologi skal frigøre 10.000 sæt hænder i velfærden

Parterne er desuden enige om at igangsætte en 10-årsplan for ny teknologi og automatisering, der skal være med til at frigøre ressourcer svarende til 10.000 årsværk i den borgernære velfærd.

- Allerede i dag ser vi en massiv mangel på hænder i ældreplejen. Derfor er det positivt, at parterne er klar med en konkret målsætning, som kan styrke arbejdet med at få investeret i ny teknologi, der kan frigøre tid og ressourcer hos velfærdens kernetropper. Fra erhvervslivets side er vi klar til samarbejdet om at få løst udfordringen, siger Jakob Scharff.

Læs også: DI lancerer nyt inspirationskatalog: Sæt innovationskraften fri i den offentlige sektor

Fortsat intet CO2-reduktionsmål for indkøb

Regeringen, KL og Danske Regioner vil derudover fortsætte samarbejdet om den grønne omstilling af de offentlige indkøb, bl.a. gennem kompetenceudvikling af indkøbere og fortsat dialog om udvikling af yderligere TCO-værktøjer

- Det er positivt, at parterne fortsat har fokus på at fremme grønne offentlige indkøb. Vi havde dog håbet på, at man i forbindelse med økonomiaftalen havde aftalt et ambitiøst klimamål for de offentlige indkøb. Virksomhederne oplever, at de grønne krav stikker i vidt forskellige retninger og ambitionsniveauet er for lavt. Så det haster med en fælles retning på området, siger Jakob Scharff.

Læs også: Hockeystaven er ikke knækket endnu

Yderligere begrænsninger på adgang til ekstern rådgivning

På linje med de seneste års aftaler bliver kommunerne pålagt at begrænse udgifterne til eksterne rådgivere yderligere. Jakob Scharff har svært ved at se logikken i den prioritering:

- Kommunerne får brug for nytænkning, hvis de skal løse komplekse udfordringer om mangel på arbejdskraft og investeringer i den grønne omstilling. Det hænger dårligt sammen med, at de nu får begrænset adgangen til specialiseret viden fra eksterne rådgivere.

Læs også: Klare gevinster ved offentlig-privat samarbejde om administrationsopgaver

Overblik

Her får økonomiaftalen betydning for kommunernes samarbejde med private:

  • Fortsat samarbejde om grøn omstilling af offentlige indkøb, herunder om grønne krav til leverandører, kompetenceudvikling af indkøbere og indkøbsanalyser.
    • Videreudvikling af metode til beregning af klimaaftryk for det offentlige indkøb.
    • Fortsat vidensdeling og dialog om, hvor der med fordel kan stilles krav om miljømærker og udvikles yderligere TCO-værktøjer
  • 10-årsplan for ny teknologi og automatisering af den offentlige sektor, der skal bidrage til at afhjælpe den forventede mangel på arbejdskraft til bl.a. den borgernære velfærd. Parterne har en fælles ambition at frigøre ressourcer svarende til 10.000 årsværk over 10 år.
  • Yderligere reduktion i udgifter til eksterne rådgiver på 75 mio. kr. i 2023, 200 mio. kr. 2024, 350 mio. kr. i 2025. Dermed øges den samlede reduktion til 1,6 mia. kr. i 2025.
  • Private velfærdstilbud sikres kompensation for COVID-19-udgifter på lige fod med kommunale

Læs hele aftalen om kommunernes økonomi for 2023 her.

Relateret indhold