05.07.22 OPS Nyheder

Ny forældretilfredsheds-undersøgelse giver indblik i kvaliteten på dagtilbudsområdet, men noget mangler

En ny landsdækkende tilfredshedsundersøgelse på dagtilbudsområdet giver en indikation af kvaliteten på tværs af dagtilbud og kan understøtte kvalitetsudviklingen. Jakob Scharff, branchedirektør i DI, glæder sig overordnet over undersøgelsen, men ser en alvorlig mangel: De private dagtilbud er ikke inkluderet.

121.006 forældre til børn i dagtilbud har deltaget i en spritny landsdækkende forældretilfredshedsundersøgelse udarbejdet af Danmarks Statistik. Undersøgelsen viser generelt en høj tilfredshed med de danske dagtilbud. Mere relevant for kvalitetsudviklingen giver undersøgelsen indblik i forældrenes tilfredshed med aktiviteterne, personalets indsats for at sikre tryghed og skabe gode børnefællesskaber samt samarbejdet med forældrene.

Den nye tilfredshedsundersøgelse gør det som noget nyt muligt at sammenligne de enkelte dagtilbud både i og på tværs af kommunerne og se på forældretilfredsheden med de enkelte lokale dagtilbud og dermed, hvor udviklingspotentialerne ligger. Se resultaterne af forældretilfredshedsundersøgelsen og sammenlign dagtilbud her.

Et nybrud for selvbestemmelse

Tilfredshedsundersøgelsen giver et systematisk informationsgrundlag, som giver forældrene et indblik i og mulighed for at sammenligne kvaliteten på tværs af de forskellige dagtilbud. Jakob Scharff, branchedirektør i DI, ser undersøgelsen som et nybrud for selvbestemmelse:

- Hidtil har det været svært for forældrene at vurdere kvaliteten og sammenligne de enkelte dagtilbud. Reelt har forældre i mange måtte vælge i blinde. Men nu har alle forældre fået et sammenligneligt indblik i andre forældres vurdering af kvaliteten, og det styrker både selvbestemmelsen og kvalitetsudviklingen, at alle nu kan vælge dagtilbud på et oplyst grundlag, siger Jakob Scharff.

En undersøgelse fra DEA har tidligere vist, at danske forældre har svært ved at vælge det rette dagtilbud til deres børn, og det skyldes især manglende viden om kvaliteten i de enkelte institutioner.

Kommunal kvalitetsudvikling

Foruden at give forældrene mulighed for sammenligning, giver tilfredshedsundersøgelsen også kommunerne en indikation på, hvilke dagtilbud, der gør det godt, og hvilke dagtilbud forældrene er mindre tilfredse med. ”Kommunerne skal udnytte den indsigt, de får fra tilfredshedsundersøgelsen til at kvalitetsudvikle. De skal lære fra de dagtilbud, der scorer højt og sætte ind med indsatser hos dem, der scorer lavt,” siger Jakob Scharff og fortsætter: ”Kvalitetsudvikling bør være højeste prioritet, og jeg håber, at resultaterne bliver nærlæst af ledere og forældrebestyrelser landet over.”

Hvor er de private?

Den landsdækkende tilfredshedsundersøgelse omfatter udvalgte forældre i landets kommunale og selvejende daginstitutioner og dagplejer. Forældre til børn i landets 553 private daginstitutioner og mange private pasningsordninger er ikke medtaget, hvilket er en alvorlig mangel, ifølge Jakob Scharff:

- Det er ærgerligt, at de private dagtilbud ikke er omfattet af undersøgelsen. De private dagtilbud fylder ganske meget i nogle kommuner, og vi ved, at de er populære og ofte tilbyder et anderledes tilbud - i 2019 valgte forældrene til 33.550 børn et privat alternativ til de kommunale tilbud. Vi kan få endnu bedre dagtilbud, hvis vi kan sammenligne på tværs af kommunal og privat – og i øvrigt spørger alle. 

Et forskningsprojekt fra RUC konkluderede i 2021 på tværs af alle dagtilbud, at de private daginstitutioner leverer højere kvalitet på en række kvalitetsindikatorer. ”For fremtidige tilfredshedsundersøgelser bør vi sikre, at forældrene kan sammenligne tilfredsheden på tværs af alle institutioner. Dermed opnår forældrene den højest mulige grad af selvbestemmelse, og samtidig kan samtlige dagtilbud kvalitetsudvikle med afsæt i resultaterne,” afslutter branchedirektør Jakob Scharff.

Læs også: I flere yderkommuner passes mere end hvert fjerde barn i et privat alternativ

Relateret indhold