30.03.23 OPS Nyheder

DI: Grønne ord skal blive til handling

Nye tal fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen viser en markant stigning i andelen af offentlige udbud, der indeholder grønne ord. Branchedirektør i DI, Jakob Scharff, bifalder udviklingen, men understreger samtidig vigtigheden af at de grønne intentioner bliver omsat til handling.

Foto: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Torsdag d. 30. marts offentliggjorde Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen den årlige Status for offentlig konkurrence, der analyserer udviklingen i offentlig-privat samarbejde.

Fra grønne ord til grøn handling

Årets undersøgelse for 2022 viser bl.a., at 60 pct. af de offentlige udbud indeholder ”grønne” ord, som kan indikere, at ordregiverne lægger vægt på at indkøbene nedbringer klima- og miljøbelastningen. Det tilsvarende tal lød i 2020 på blot 44 pct. Det lover godt for det offentlig-private samarbejde om den grønne omstilling, mener branchedirektør i DI, Jakob Scharff

- Tallene bekræfter mig i det indtryk, jeg også får, når jeg fx taler med kommunerne og regioner, nemlig at vi ser en stigende opmærksomhed på vigtigheden af at bruge de offentlige indkøb som en katalysator for den grønne omstilling, siger han, og fortsætter:

- Men det er vigtigt for mig at understrege, at det langt fra er nok, hvis udbudsmaterialet blot nævner en lang række flotte ord og hensigtserklæringer om klima og miljø. De grønne hensyn skal indgå som ambitiøse krav til output og konkurrenceparametre, så virksomhederne kan byde ind med de mest bæredygtige løsninger, siger Jakob Scharff.

Undersøgelsen viser bl.a. en fordobling i andelen af udbud, der nævner ord som total- og livscyklusomkostninger.

Flere kommunale opgaver konkurrenceudsættes

Rapporten viser samtidig, at 78 ud af 98 kommuner oplevede en stigning i konkurrenceudsættelsen af udbudsegnede opgaver fra 2020 til 2021. Samlet set lyder Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU) nu på 26,9 pct.

- Her er tale om et skridt i den rigtige retning, som vel at mærke kommer efter flere års tilbagegang. Det er dog værd at hæfte sig ved, at kommunerne fortsat løser opgaver for mere end 250 mia. kr., hvor virksomhederne bliver udelukket fra at udfordre de eksisterende løsninger på kvalitet, bæredygtighed eller økonomi, siger Jakob Scharff.

Læs også: Første gang i 3 år: Fremgang i det offentlig-private samarbejde i kommunerne - DI (danskindustri.dk)

DI vurderer, at omfanget af offentlig-privat samarbejde i kommuner og regioner kan løftes med 6,9 mia. kr., hvis de ligesom staten var forpligtede til at konkurrenceudsætte alle udbudsegnede opgaver. Læs mere her.

Læs pressemeddelelsen fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen her.

Relateret indhold