06.02.24 OPS Nyheder

Karin Klitgaard og Jakob Scharff: Hvis vi vil drive den grønne omstilling fremad, bør offentlige indkøb være cirkulære

Der er bred enighed om, at dansk erhvervsliv skal gribe de nye forretningsmuligheder og være med til at drive den nationale og globale grønne omstilling fremad. Men for at udbrede de grønne og cirkulære løsninger, skal efterspørgslen følge med, skriver Karin Klitgaard og Jakob Scharff.

Det 415 milliarder store offentlige indkøb skal være den katalysator, som øger hastigheden i den grønne omstilling og en mere cirkulær økonomi, hvor vi bruger ressourcerne smartere.

Ifølge den såkaldte Circularity Gap Report er Danmark fire procent cirkulær. Kort sagt betyder det, at kun fire procent af de materialer, vi bruger i Danmark, har været brugt før.

Ser vi for eksempel til Schweiz og Polen ligger de på henholdsvis 6,9 og 10,2 procent.

Der er lang vej til, at vi bliver en af verdens mest cirkulære lande. Det er naturligvis uholdbart.  

Cirkulær økonomi handler om at holde produkter og materialer i brug så længe som muligt, mindske behovet for at udvinde nye ressourcer og reducere CO2-udledninger i hele værdikæden.

Kort sagt – det handler om at få mere ud af mindre, og derfor er det også en samfundsøkonomisk god idé, og så er det ovenikøbet en god forretning.

Cirkulær økonomi rummer mange fordele for både mennesker, dyr og planter, men det kræver en ændring i vores forbrugsmønstre og indkøbspraksis. 

Efterspørgslen skal følge med 

Der er bred enighed om, at dansk erhvervsliv skal gribe de nye forretningsmuligheder og være med til at drive den nationale og globale grønne omstilling fremad.

Men virksomhederne kan ikke gøre det alene. For at udbrede de grønne og cirkulære løsninger, skal efterspørgslen følge med. 

Det kræver vilje til forandring og et enormt temposkifte i den offentlige sektors efterspørgsel efter grønne løsninger. Vi er helt på linje med Klimarådet, når de udpeger det offentlige indkøb som et vigtigt omdrejningspunkt i omstillingen.

Cirkulær økonomi og den nødvendige grønne omstilling er ikke kun en forpligtigelse overfor de næste generationer eller en teknisk udfordring. Det er også en strategisk mulighed for at skabe værdi for samfundet og for vores virksomheder.

Gennem cirkulære indkøb kan vi spare penge på energi, ressourcer og transportomkostninger, styrke vores konkurrenceevne, fremme innovation og bidrage til den grønne udvikling globalt.

Det handler om konkrete ambitioner

Men hvordan skal det gøres i praksis? Hvad skal der kigges efter, når der skal vælges leverandører?

Hvordan kan vi sikre, at det offentlige indkøb fremmer cirkulær økonomi? Og hvordan kan kommuner, regioner og stat samarbejde med private virksomheder for at styrke cirkulær økonomi i samfundet?

Først og fremmest skal politikerne sætte helt konkrete mål for deres ambitioner i forhold til grønne indkøb. Skåltaler og gode intentioner skal omsættes til konkret handling.

De offentlige indkøbsfolk skal bakkes op af et klart mandat, og virksomhederne skal kunne se de gode intentioner i de enkelte udbud.

Dernæst skal vi væk fra kun at se på indkøbspris, når tilbud evalueres, og i stedet løfte blikket og se på de totale omkostninger ved indkøbet, ved brugen og ved bortskaffelse. 

Svar og løsninger skal findes i fællesskab med de enkelte brancher, men målet må der ikke være tvivl om. Vi skal op i tempo og skala nu.  

Dernæst skal vi tættere på hinanden.

Hos os og blandt vores mange medlemmer fra vidt forskellige brancher står vi parate til at bidrage. Vi er med på, at det ikke altid er nemt i praksis, og at der ikke findes én gylden løsning, som dækker alle udbud. Men kompleksitet må ikke medføre handlingslammelse.

Vi arbejder for, at danske virksomheder bliver de bedste i verden til at udnytte ressourcer.

I slutningen af 2023 kom vi med udspil til grønne offentlige indkøb, og til hvordan vi styrker den cirkulære økonomi i Danmark. Nu håber vi, at kommuner, regioner og stat for alvor vil lege med i 2024.

 

Indlægget blev bragt i Altinget den 5. februar 2024.

Relateret indhold