25.06.24 OPS Nyheder

Aarhus har indfaset langtidsholdbare batterier til gavn for både økonomi og miljø

Aarhus Kommune har indfaset langtidsholdbare batterier i deres kontorartikelsortiment på bekostning af de billigste alternativer. Det har både økonomiske og grønne gevinster - men det kræver at man hæver blikket fra anskaffelsesprisen.

Foto: Lyreco

Klimaet og biodiversiteten lider belastning hver gang vi smider et stykke affald i skraldespanden og køber noget nyt. Det tages alvorligt i Aarhus Kommunes afdeling for Indkøb & Udbud, hvor man blandt andet har gjort en særlig indsats for at gøre forbruget af batterier mere cirkulært.  

”Vi forbruger enormt mange batterier i Aarhus Kommune og vi har længe gerne villet gøre en forskel her,” fortæller projektleder for cirkulær økonomi, Mette Egerup Rich, om kommunens indfasning af langtidsholdbare batterier i kontorsortimentet. ”Lyreco gjorde os opmærksom på deres mest langtidsholdbare batteri, som Esbjerg Kommune allerede havde skiftet til. Det var derfra vi lod os inspirere,” forklarer hun.

Aarhus Kommune forbruger cirka 120.000 kontorbatterier årligt.1 En varetype, der belaster miljøet og efterlader kritisk affald, som er kompliceret at håndtere og genanvende. Derfor er der ikke kun grønne, men også store økonomiske potentialer i at indtænke levetid i valget af batteritype. Og det er netop hvad kommunen har opnået gennem indkøbsaftalen med Lyreco, der siden november 2023 har leveret Energizer Max Plus-batterier til Aarhus’ kontorsortiment.

“Mange kommuner køber batterier ud fra kriteriet ’billigste pris’, men den billigste anskaffelsespris er ikke nødvendigvis den billigste pris på sigt. Energizer Max Plus-batteriets levetid er over dobbelt så lang som et ordinært Energizer Industrial-batteri, men det koster ikke dobbelt så meget,”  siger Jan Egebjerg Sjøgaard, Key Account Manager Public Sector i Lyreco. 

Forstå det komplekse regnestykke og høst de lavthængende frugter   

Der er flere grunde til, at de langtidsholdbare batterier er billigere end korttidsbatterierne, hvis man løfter blikket fra prisen i indkøbsøjeblikket. På varetyper som batterier spiller kvalitet, levetid, TCO og ydeevne nemlig en stor rolle for de samlede omkostninger.   

Alene fordi batterierne ikke skal udskiftes så ofte, har der været økonomiske gevinster at hente for Aarhus Kommune: “Den samlede TCO på de langtidsholdbare batterier er langt billigere. Alene på grund af levetid spares der mellem 14 og 47 % i forhold til de andre batterier. Og her har vi ikke engang medregnet håndtering af affald,” fortæller Mette Egerup Rich.    

Affaldshåndtering af batteriaffald er en kompliceret og ressourcetung proces. Derfor har Lyreco i samarbejde med Energizer udarbejdet en beregner, der viser mængden af kritisk affald. I Aarhus Kommunes tilfælde viser beregningen, at batteriforbruget kan mere end halveres og affaldsmængden reduceres med 1,4 tons årligt.

Mette Egerup Rich beskriver de langtidsholdbare batterier som en lavthængende frugt med store klimamæssige gevinster. Det er dog ikke en omstilling, der kommer af sig selv: ”Lyreco har jo gjort forarbejdet og kunne forklare os det komplekse regnestykke. Men det kræver også, at der rent faktisk er nogle medarbejdere i kommunen med fokus på det her, som kan sætte sig ned, undersøge mulighederne og få batterierne indkøbt, fremfor at fortsætte ’som vi plejer.’”  

Fremtiden er cirkulær 

Klimarådet anbefaler, at vi gør op med brug-og-smid-væk-kulturen og bruger ressourcer mere effektivt. Vi skal genanvende mere og købe mindre. Dette gælder både for privatforbrugere, virksomheder, og den offentlige sektor, der årligt køber ind for over 448,5 mia. kr.  

Offentlige indkøb kan reducere klima- og miljøpåvirkninger og fremme en cirkulær økonomi ved at påvirke markedets efterspørgsel.  

”Casen er et af flere gode eksempler på, hvordan vi sammen kan medvirke til at forfølge det 12. verdensmål, der har fokus på at nedsætte forbruget og dermed medvirke til at reducere CO2 udledningen,” siger Jan Egebjerg Sjøgaard, Lyreco.  

I Aarhus’ afdeling for Udbud & Indkøb er man også tilfredse med at have begrænset batteriaffaldet markant. Ifølge Mette Egerup Rich vil de dog fortsætte med at søge mod nye og mere cirkulære løsninger, bl.a. gennem Life IP projektet CEBW (Circular Economy Beyond Waste), som Aarhus Kommune er en del af: ”I den perfekte verden havde vi intet affald overhovedet. Vores mål er at nå derhen, hvor vi slet ikke producerer affald, men dette samarbejde med Lyreco er et vigtigt skridt på vejen.”  

 

1 Jan Egebjerg Sjøgaard, Contract Manager Public Sector, Lyreco 

Relateret indhold