Derfor skal I styrke samarbejdet med private virksomheder

Ved at lade private virksomheder byde ind på løsningen af de kommunale opgaver, får I skabt øget konkurrence, som sikrer, at borgerne får mest mulig kvalitet for skattekronerne.

Virksomhederne kan samtidig bidrage med nye perspektiver, teknologier og produkter, som skaber innovation og udvikling i opgaveløsningen. Mange kommuner har eksempelvis opnået bedre service, højere effektivitet eller lavere CO2-udledning ved at overlade opgaver som rengøring, tøjvask eller vedligehodlelse af veje og grønne områder til private virksomheder. En lang række kommuner har også formået at løfte kvaliteten og sikret borgerne flere valgmuligheder inden for de store velfærdsområder som ældrepleje og børnepasning gennem offentligt-privat samarbejde. 

Læs mere

Med DI's beregningsværktøjer kan du let sammenligne status på offentlig-privat samarbejde i din kommune sammenlignet med andre kommuner samt beregne de mulige gevinster. Bemærk, at arket skal downloades for at koden virker korrekt. 

Beregningsværktøj for konkurrenceudsættelse af driftsopgaver

Her kan du læse mere om baggrunden for, hvordan DI vurderer potentialet for offentlig-privat samarbejde i kommunerne:
Metode i DI's potentialeberegner

For en uddybning af, hvilke kommunale opgaver der er udbudsegnede, se her:
Hvilke opgaver kan indgå i offentlig-privat samarbejde?

Giv borgerne mere selvbestemmelse i velfærden

Det frie valg giver borgerne mulighed for at søge mod de velfærdstilbud, der bedst matcher deres ønsker og behov. Der er dog stadig udfordringer med at sikre reelle og velfungerende fritvalgsordninger. DI har derfor udarbejdet en række anbefalinger til, hvordan kommunalpolitikerne kan styrke det frie valg lokalt, så alle borgere eksempelvis får bedre muligheder for at vælge det dagtilbud eller plejehjem, der lever op til netop deres forventninger.

Læs mere
  1. Konsulentbistand til automatisering, herunder softwarerobotter, skal sikre effektivisering for 2,25 mio. kr. i 2023 (2020)

Se hvordan andre kommuner i regionen styrker offentligt-privat samarbejde her

Christian Broholm Andersen

Christian Broholm Andersen

Konsulent