Overenskomstforhandling 2020

Den 16. april blev de nye overenskomster vedtaget af arbejdsgivere og lønmodtagere. De nye overenskomster for 2020-2023 er dermed trådt i kraft med virkning fra 1. marts 2020.

Nye overenskomster

FAQ'er

Forlig

Nyheder om OK2020

Tidslinje for OK2020

 • Forberedelse af OK2020

  Overenskomstfornyelsen bliver grundigt forberedt i DI's hovedbestyrelse, forretningsudvalg og forhandlingsudvalg, og der bliver afholdt informationsmøder om OK2020 for medlemsvirksomhederne i hele landet.

 • Forhandling af industriens overenskomster begynder

  Den 8. januar 2020 gik overenskomstforhandlingerne for alvor igang. DI og CO-industri forhandler Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst, der er de to største overenskomster på det såkaldte mindstebetalingsområde.

 • Forhandling på transportområdet i gang

  DI og 3F Transport tager fat på overenskomstforhandlingerne på transportområdet, som danner grundlag for de øvrige forhandlinger på normallønsområdet.

 • Gennembrudsforlig på mindstebetalingsområdet

  Hvis de bliver enige, indgår CO-i og DI aftale om nye overenskomster på industriens område (Industriensoverenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst). Derefter kan forhandlinger om de øvrige mindstebetalingsoverenskomster gå i gang. Det er de overenskomster, hvor lønnen aftales lokalt. Under OK2020 kom gennembrudsforliget den 9. februar.

 • Gennnembrudsforlig på normallønsområdet

  Hvis de bliver enige, indgår DI og 3F aftale om Fællesoverenskomsten på transportområdet, som danner grundlag for forhandlingerne på normallønsområdet. Derefter kan forhandlinger om de øvrige normallønsoverenskomster gå i gang. Det er de overenskomster, hvor lønnen aftales centralt. Under OK2020 indgik parterne forlig den 21. februar.

 • Fornyelse af 600 overenskomster

  På grundlag af de to gennembrudsforlig forhandles de øvrige overenskomster. DI forhandler fornyelser på plads for ca. 200 overenskomster, mens der i hele DA-fællesskabet bliver forhandlet ca. 600 overenskomster.

 • Forligsmandens mæglingsforslag

  Når der er indgået forlig på næsten alle områder, fremlægger forligsmanden et mæglingsforslag. Forslaget omfatter typisk de indgåede forlig, en mæglingsskitse for de områder, hvor parterne ikke kan blive enige, og nogle fælles bestemmelser for alle overenskomster på DA/FH-området. Under OK2020 fremlagde forligsmanden sit mæglingsforslag den 25. marts.

 • Afstemning om mæglingsforslaget

  Både arbejdsgivere og lønmodtagere skal godkende forligsmandens mæglingsforslag ved afstemning, før de nye overenskomster træder i kraft. Virksomheder skal derfor først tage højde for de nye regler og satser, når mæglingsforslaget er vedtaget. Under OK2017 offentliggjorde forligsmanden resultatet af afstemningen den 20. april kl. 12. Lønmodtagerne havde godkendt mæglingsforslaget med 56,5 pct. ja-stemmer. På arbejdsgiversiden blev mæglingsforslaget vedtaget i DA med 100 pct. ja-stemmer.

 • Fred eller konflikt

  Hvis forligsmandens mæglingsforslag bliver vedtaget, træder de nye overenskomster i kraft, og der er fred på det private arbejdsmarked i de kommende år. De nye regler og satser gælder med virkning fra den 1. marts 2020, hvor den forrige overenskomstperiode udløber. Hvis mæglingsforslaget ikke bliver vedtaget, opstår der konflikt på arbejdsmarkedet. Sidste gang, der var storkonflikt i Danmark, var i 1998. Den 16. april 2020 blev de nye overenskomster 2020-2023 vedtaget.