FAQ om OK2020

Få styr på de nye regler efter fornyelsen af overenskomsterne på det private arbejdsmarked.