30.10.19 OK2020 Nyheder

DI forhandler 200 overenskomster

Når overenskomsterne skal fornyes i 2020, sidder repræsentanter for DI's medlemsvirksomheder ved bordet ved forhandlingerne af 200 overenskomster ud af de ca. 600 overenskomster, der forhandles på det private arbejdsmarked under DA's område.

Rammen er sat

Når medarbejderne i DI's møder på arbejde efter jul og nytår, er de klar til en af de helt store, tilbagevendende begivenheder, der er en fast del af jobbet, når man er ansat i landets største arbejdsgiverorganisation.

De skal hjælpe DI's forhandlingsledelse med at komme i mål med de gennembrudsforlig, som danner grundlag for forhandlingerne af løn- og arbejdsmarkedsforhold for medarbejderne på det private arbejdsmarked, og som dermed sætter rammerne for at drive virksomhed i Danmark. 

Mindstebetaling: lønnen forhandles lokalt

DI og CO-industri forhandler Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst, der er de to største overenskomster på det såkaldte mindstebetalingsområde. Forhandlingerne har været forberedt længe, men begynder først for alvor, når parterne mødes i DI den 8. januar 2020. 

Tilsammen dækker de to overenskomster godt 6.000 virksomheder og 260.000 medarbejdere. Industriens Overenskomst omfatter faglærte og ufaglærte arbejdere, mens Industriens Funktionæroverenskomst dækker tekniske og administrative funktionærer.

På overenskomster med mindstebetaling fastsættes lønnen ved lokale forhandlinger i den enkelte virksomhed.

Normalløn: lønnen forhandles centralt

På normallønsområdet forhandler DI en række overenskomster, blandt andet Fællesoverenskomsten, med 3F Transport.

Tilsammen dækker DI’s overenskomster på normallønsområdet godt 105.000 medarbejdere. Blandt andet chauffører, lagerarbejdere og rengøringsfolk.

På overenskomster med normalløn fastsættes medarbejdernes løn i princippet ved de centrale forhandlinger mellem DI og fagforbundene, der er part i overenskomsten.

Gennembrudsforhandlingerne på normallønsområdet begynder kort tid efter nytår.

Gennembrudsforhandlinger

Forhandlingerne af de såkaldte gennembrudsoverenskomster lægger de overordnede retningslinjer for resten af overenskomsterne på DA/FH-området. Derfor vil de øvrige overenskomster først blive forhandlet, når der er opnået forlig om gennembrudsoverenskomsterne.

Gennembrudsoverenskomsterne på mindstebetalingsområdet er Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst.

Gennembrudsoverenskomsten på normallønsområdet er Fællesoverenskomsten, som DI forhandler med 3F Transport.

600 overenskomster på det private arbejdsmarked

Efter de to gennembrudsforlig går forhandlingerne om de øvrige overenskomster i gang.

DI forhandler fornyelser på plads for ca. 200 overenskomster ud af de omkring 600 overenskomster, der bliver forhandlet på DA's område.

Ud af de 200 overenskomster er omkring 60 brancheoverenskomster, som dækker flere virksomheder inden for en branche som for eksempel service, jernbanedrift eller godstransport. Resten er virksomhedsoverenskomster, der kun dækker en virksomhed. 

Relateret