16.04.20 OK2020 Nyheder

Forlig og overenskomster på di.dk

DI lægger løbende nyheder om forlig på di.dk/OK2020, hvor de nye overenskomster også bliver offentliggjort.

Efterhånden som parterne indgår aftaler om de forskellige overenskomstområder, lægger DI nyheder på hjemmesiden om forligene, hvor medlemmer kan læse om de nye satser og regler. 

Reglerne træder dog først i kraft, når overenskomsterne er blevet vedtaget ved fælles afstemning. 

For de fleste overenskomsters vedkommende vil de nye overenskomster gælde med virkning fra den 1. marts 2020, hvor den forrige overenskomstperiode udløber. 

DI lægger løbende nyheder om forlig, satser og nye regler på hjemmesiden. Nyhederne bliver også udsendt via nyhedsbrevet Personale Update, som udkommer hver onsdag. 

Tilmeld dig notifikation og få besked

Når overenskomsterne er vedtaget, redigerer parterne de nye overenskomster, som bliver sat op og lagt på di.dk, hvor man også vil kunne bestille nogle overenskomster i trykte eksemplarer, når de er klar fra trykkeriet. 

Medlemmer kan tilmelde sig notifikation på de enkelte overenskomsters dokumentsider og få besked om, når de nye overenskomster er klar på web og fra tryk. 

Relateret