11.03.20 OK2020 Nyheder

Konfliktvarsler er en del af processen

Konfliktvarslerne er helt almindelig praksis i et overenskomstforløb og skal ikke tages som tegn på, at en konflikt er nært forestående.

Som led i overenskomstforhandlingerne udsender parterne konfliktvarsler, som handler om, at de eksisterende overenskomster udløber, og at der opstår konflikt, hvis der ikke indgås aftaler, som kan træde i kraft, når de er udløbet.

Varslerne er en af den formelle proces og er ikke tegn på, at der er gået noget galt.

Forligsmanden har mulighed for at udskyde de varslede konflikter med 14 dage to gange, så parterne har længere tid til at forsøge at indgå forlig.

Relateret