25.03.20 OK2020 Nyheder

Overenskomster træder først i kraft, når mæglingsforslag bliver vedtaget

Både arbejdsgivere og lønmodtagere skal godkende forligsmandens mæglingsforslag ved afstemning, før de nye overenskomster træder i kraft. Virksomheder skal derfor først tage højde for de nye regler og satser, når mæglingsforslaget er vedtaget.

Samlet afstemning om overenskomsterne

Både arbejdsgivere og lønmodtagere stemmer om det samlede mæglingsforslag. Man stemmer altså ikke om hver overenskomst enkeltvis.

Lønmodtagerne vedtager eller forkaster mæglingsforslaget ved en urafstemning blandt medlemmerne af fagforbundene.

Hos arbejdsgiverne er det DA’s hovedbestyrelse, hvor DI er repræsenteret, der afgør om mæglingsforslaget kan vedtages.

Forligsmanden offentliggør resultatet

Forligsmanden aftaler sammen med DA og FH, hvornår resultatet af afstemningen skal være afsluttet, og det er forligsmanden, der offentliggør resultatet på det aftalte tidspunkt. 

Ja - nye overenskomster træder i kraft

Hvis et flertal blandt både arbejdsgivere og lønmodtagerne stemmer for forligsmandens mæglingsforslag, betyder det, at de nye overenskomster er vedtaget og gælder for den aftalte overenskomstperiode.

De nye overenskomster træder i kraft med virkning fra den 1. marts 2020. For de fleste overenskomster gælder, at ændringerne i satser har virkning fra begyndelsen af den lønperiode, hvori den 1. marts 2020 indgår.

DI offentliggør de nye satser og FAQ'er om de nye regler i overenskomsterne på hjemmesiden og går i gang med at redigere overenskomsterne. De nye overenskomster bliver ligeledes lagt på di.dk, når de er klar.  

Nej - konflikt på arbejdsmarkedet

Hvis mæglingsforslaget ikke bliver vedtaget, opstår der konflikt på arbejdsmarkedet. Sidst, det skete, var i 1998. 

DI har udarbejdet et konfliktberedskab og er klar til at rådgive medlemsvirksomhederne, hvis det bliver aktuelt. 

Relateret