Foto: Colourbox

20.12.19 OK2020 Nyheder

Risiko for konflikt ved overenskomstforhandlinger

Så længe en overenskomst er i kraft, er der en såkaldt ”fredspligt”, som betyder, at medarbejdere ikke må strejke. Hvis overenskomstparterne ikke kan blive enige, eller et mæglingsforslag bliver stemt ned, kan der udbryde konflikt i form af strejke og lockout.

Konflikt på arbejdsmarkedet

Hvis overenskomsterne udløber, uden at de er blevet fornyet, er fredspligten midlertidigt ude af kraft.

Det betyder, at medarbejdere lovligt kan strejke, og virksomheder kan etablere lockout. Denne lovlige konflikt indebærer, at medarbejdere omfattet af en konflikt ikke kan udføre arbejde i konfliktperioden, dels fordi deres fagforbund pålægger dem at strejke, dels fordi virksomheder med en lockout nægter at modtage deres arbejdskraft.

De nuværende overenskomster udløber 1. marts 2020.

Konflikt skal varsles

En lovlig konflikt bryder ikke ud fra den ene dag til den anden. Organisationerne, der forhandler overenskomsterne, skal varsle konflikter, inden de starter. Medarbejdere eller virksomheder kan eller skal ikke selvstændigt etablere en konflikt.

Forligsmanden kan udsætte konflikter

Forligsmanden har mulighed for at udsætte varslede konflikter to gange. Han kan hver gang udskyde konflikten op til 14 dage.

Forligsmanden kan til enhver tid afkorte en udsættelse, hvis han ikke mener, at udsættelsen tjener et formål. Konflikterne starter på femtedagen, efter at Forligsmandens udsættelse er udløbet, eller at han har afbrudt forløbet.

Konflikten bryder ud

En eventuel konflikt vil ramme størstedelen af det private arbejdsmarked. Ud over informationen på DI's hjemmeside, får DI-medlemmer løbende besked om forløbet af overenskomstforhandlingerne og information om, hvordan virksomheden skal forholde sig.

Respekter konflikten

Det er vigtigt, at DI’s medlemsvirksomheder respekterer, når der er etableret en konflikt. Hvis arbejdet fortsætter på nogle virksomheder, selv om der er etableret konflikt, gør det konflikten ineffektiv og risikerer at trække den i langdrag til skade for alle.

Virksomheder, der ikke er ramt af konflikt, må ikke overtage konfliktramte virksomheders ordrer eller på anden måde udvande konflikten. For eksempel ved at levere varer, som konfliktramte virksomheder normalt ville levere.

Fakta

Sidst forhandlingerne om fornyelse af overenskomster på det private område endte i storkonflikt var i 1998. Her sluttede konflikten efter godt 14 dage, da den daværende regering greb ind. 

Før det var der konflikter i forbindelse med forhandling af overenskomster på det private område i 1985, 1973 og 1961.

Relateret