07.01.20 OK2020 Nyheder

OK2020 er i gang

Den 8. januar går det løs, når DI og CO-industri sætter sig til forhandlingsbordet for at forhandle en fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst, som tilsammen dækker 6.000 virksomheder med 260.000 medarbejdere.

Fornyelsen af disse to store overenskomster udgør grundlaget for de øvrige forhandlinger på mindstebetalingsområdet. På overenskomster med mindstebetaling fastsættes lønnen efterfølgende ved lokale forhandlinger i den enkelte virksomhed.

På normallønsområdet forhandler DI og 3F Transport først om Fællesoverenskomsten for lagerarbejdere, chauffører og havnearbejdere.

Forhandlingsresultatet på Fællesoverenskomsten danner grundlag for de øvrige forhandlinger på normallønsområdet, som i alt omfatter omkring 105.000 medarbejdere. På overenskomster med normalløn fastsættes medarbejdernes løn som udgangspunkt ved de centrale forhandlinger mellem DI og fagforbundene.

De gamle overenskomster gælder stadig

Hvis Forligsmanden skønner det muligt, fremsætter han et mæglingsforslag, som skal godkendes af både arbejdsgivere og lønmodtagere, før de nye overenskomster kan træde i kraft. Indtil da gælder de gamle overenskomster.

Hjemmesiden di.dk/OK2020 vil løbende blive opdateret med nyheder om forlig, proces, satser og nye overenskomster.

Nyhederne sendes også ud via nyhedsbrevet Personale Update, som du kan tilmelde dig på di.dk/nyhedsbreve.

Flere OK2020-nyheder

Se alle nyheder om OK2020

Relateret