Foto: Colourbox

06.03.20 OK2020 Nyheder

Forlig om ATD-overenskomsten, Taxikørsel

ATD/DI og 3F Transport indgik den 6. marts 2020 en 3-årig aftale om ATD-overenskomsten, der dækker taxikørsel i hele landet.

Forlig

ATD/DI og 3F Transport er den 6. marts 2020 blevet enige om en fornyelse af ATD-overenskomsten om taxikørsel i Danmark.

Hovedelementer i aftalen er følgende:

  • Én afregningsprocent ved provisionskørsel.
  • Mere øremærket forældreorlov
  • Mere fleksibel ferieafholdelse
  • Større valgfrihed ved pensionsbidrag efter folkepensionsalderen
  • Større frihed ved brug af særlig opsparing.
  • Mere frihed til børnefamilier

Ny landsdækkende afregningsprocent ved provisionskørsel

Overenskomstens § 4 vedrørende provisionsløn ændres til at indeholde en landsdækkende afregningsprocent, der udgør 46 pct.

Desuden udgår betaling af forhøjet provisionsprocent på 5 pct. ved arbejde på 24. december og 31. december.

Bilag 3 vedrørende den såkaldte elevatormodel udgår ligeledes.

Garantibetalingsniveau fastholdes

Garantibetalingen fastholdes på 137,65 kr. i overenskomstperioden.

Dog skal den månedlige garantibetaling ved arbejde i 160,33 kr. timer af i alt 22.069 kr. fremgå af chaufførens lønseddel.

Timeløn for kørsel efter overenskomstens § 5 bliver hævet til:

Pr. 1. marts 2020 kr. 147,75

Pr. 1. marts 2021 kr.150,95

Pr. 1 marts 2022 kr. 154,10

Stigning og mere fleksibilitet ved særlig opsparing

Særlig opsparing udgør i dag 2 pct. og stiger med 1 procentpoint pr. år, så det pr. 1. marts 2022 udgør i alt 5 pct.

Med den nye aftale er det blevet muligt at udbetale den særlige opsparing løbende med lønudbetalingen.

Mere fleksibel ferieafholdelse

De lokale parter kan aftale, at chauffører kan afholde ferie i timer.

Feriefridage – ændret optjeningsperiode

Feriefridage optjenes og afholdes fremadrettet i perioden 1. september – 31. august, så det afspejler ferieåret i den nye ferielov.

Som en overgangsordning optjenes der 6,67 feriefridage i perioden 1. maj 2020 – 31. august 2021.  

Mere øremærket forældreorlov

Perioden, hvor arbejdsgiveren betaler fuld løn under orlov, udvides fra i alt 13 uger til 16 uger. Af de 16 uger har den forælder, der afholder barselsorloven, ret til at holde fem uger. Den anden forælder har ret til otte uger, og de resterende tre kan deles mellem forældrene.

Større valgfrihed ved pensionsbidrag efter folkepensionsalderen

Chauffører, der vælger at fortsætte på arbejdsmarkedet efter folkepensionsalderen, vil fremover få bedre mulighed for at få deres pensionsbidrag udbetalt som løn.

Mere frihed til børnefamilier

Chauffører får fremover ret til en ekstra fridag, hvis deres barn er sygt mere end en dag. Derudover får chauffører ret til frihed, når de skal deltage i lægebesøg sammen med deres barn.

Chaufføren kan i begge tilfælde vælge at få udbetalt et beløb fra særlig opsparing i forbindelse med friheden, medmindre den særlige opsparing er udbetalt løbende med lønnen.

OBS

Både arbejdsgivere og lønmodtagere skal godkende forligsmandens mæglingsforslag ved afstemning, før de nye overenskomster træder i kraft. 

Virksomheder skal først tage højde for de nye regler og satser, når alle overenskomster er blevet vedtaget. Indtil da gælder overenskomsten for 2017-2020.

Regulering af løn, tillæg mv. skal derfor først ske med tilbagevirkende kraft fra den 1. marts 2020, når den nye overenskomst er endeligt trådt i kraft.

Du kan holde dig opdateret om overenskomstforhandlingerne på di.dk/OK2020  eller ved at tilmelde dig nyhedsbrevet Personale Update.

Overenskomster

Hent forligsaftale Taxioverenskomsten

Hent

OBS

Nyheder om satser og regler udgives i oplysningsøjemed og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Der kan ikke rejses krav mod DI om godtgørelse for skade eller tab som følge af brug af nyheden. Uanset om der er tale om fejlskrift eller andre forhold, der kan henføres til nyheden.

Relateret