Foto: Getty Images

06.03.20 OK2020 Nyheder

Forlig om Den Fødevareindustrielle Overenskomst

Dansk Industri indgik den 5. marts 2020 en 3-årig aftale om Den Fødevareindustrielle Overenskomst, der dækker de fødevareproducerende virksomheder i Danmark.

Dansk Industri og Fødevareforbundet NNF er 5. marts 2020 blevet enige om fornyelse af Den Fødevareindustrielle Overenskomst.

Overenskomstfornyelsen omfatter ca. 5.000 ansatte på de fødevareproducerende virksomheder i Danmark.

Hovedelementerne i aftalen er følgende:

  • Normallønsstigning på i alt 9,55 kr. over 3 år.
  • Stigninger på 3 x 1,6% på genetillæg.
  • Forøgelse af fritvalgsordningen med 3 x 1 %
  • Mulighed for månedsvis udbetaling af løn.
  • Den periode hvor virksomheden betaler sygeløn udvides.
  • Mere fleksible muligheder for at anvende deltid.

Herudover er der indført ekstra forældreorlov, mulighed for ekstra fridage i forbindelse med børns lægebesøg, børneomsorgsdage, barns 2. sygedag og for at medarbejdere der har nået folkepensionsalderen kan fravælge indbetalingen til arbejdsmarkedspension, ligesom der er indført en ret for den enkelte til en seniorordning.

Af andre protokollater kan nævnes:

Protokollat om pension af sygeferiepenge, om arbejdsmiljørepræsentanternes opgaver og rolle i hverdagen, afholdelse af ferie i timer og en justering af SH forskudsbeløbet.

OBS

Både arbejdsgivere og lønmodtagere skal godkende forligsmandens mæglingsforslag ved afstemning, før de nye overenskomster træder i kraft. 

Virksomheder skal først tage højde for de nye regler og satser, når alle overenskomster er blevet vedtaget. Indtil da gælder overenskomsten for 2017-2020.

Regulering af løn, tillæg mv. skal derfor først ske med tilbagevirkende kraft fra den 1. marts 2020, når den nye overenskomst er endeligt trådt i kraft.

Du kan holde dig opdateret om overenskomstforhandlingerne på di.dk/OK2020  eller ved at tilmelde dig nyhedsbrevet Personale Update.

Overenskomster

Forligsaftale - Den fødevareindustrielle overenskomst

Hent

OBS

Nyheder om satser og regler udgives i oplysningsøjemed og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Der kan ikke rejses krav mod DI om godtgørelse for skade eller tab som følge af brug af nyheden. Uanset om der er tale om fejlskrift eller andre forhold, der kan henføres til nyheden.

Flere OK2020-nyheder

Se alle nyheder om OK2020

Har du brug for hjælp?

I Juravagten sidder DI's eksperter inden for ansættelsesret og personalejura klar, hvis du har brug for hjælp.

Åbningstider:

Mandag til torsdag kl. 8.00 - 17.00 
Fredag kl. 8.00 - 16.00

Telefon: 3377 3377
Mail: jura@di.dk

Relateret