Foto: Getty Images

04.03.20 OK2020 Nyheder

Forlig om Pleje og Omsorg Overenskomsten

Dansk Industri og FOA – Fag og Arbejde indgik 3. marts 2020 en 3-årig aftale om Pleje og Omsorg Overenskomsten, som dækker private plejefirmaer.

Hovedelementerne i aftalen er følgende:

Stigninger i løn og bidrag til særlig opsparing

Normallønssatsen stiger med 3,20 kr. pr. 1. marts 2020, 3,20 kr. pr. 1. marts 2021 og 3,15 kr. pr. 1. marts 2022.

Genetillæg stiger 1,6 pct. pr. år.

Bidraget til særlig opsparing stiger med 1 procentpoint pr. år, så det pr. 1. marts 2022 udgør i alt 7 pct. af medarbejderens ferieberettigede løn.

Mere øremærket forældreorlov

Perioden, hvor arbejdsgiveren betaler fuld løn under orlov, udvides fra i alt 13 uger til 16 uger, hvoraf 4 uger er øremærket til den forælder, der ikke afholder barselsorloven.

Mere frihed til børnefamilier

Medarbejdere får fremover ret til en ekstra fridag uden løn, hvis deres barn er sygt mere end en dag. Derudover får medarbejdere ret til frihed, når de skal deltage i lægebesøg sammen med deres barn. Medarbejderen kan i begge tilfælde vælge at få udbetalt et beløb fra særlig opsparing i forbindelse med friheden.

Lettere adgang til den danske model

Virksomheder, der vælger at lade sig omfatte af en overenskomst ved at melde sig i Dansk Industri, og som ikke har en særlig opsparing i forvejen, vil fremover kunne finansiere en del af bidraget til overenskomstens særlige opsparing inden for deres eksisterende lønomkostninger, så det bliver mere attraktivt for nye virksomheder at blive en del af den danske model.

Ligeledes kan virksomheder, der ikke tidligere har været omfattet af bidragsordning til fonde, vente med at betale til deres andet medlemsår.

Pensionsbidrag til ældre

Medarbejdere, der vælger at fortsætte på arbejdsmarkedet efter folkepensionsalderen, vil fremover få bedre mulighed for at få deres pensionsbidrag udbetalt.

Større rolle til arbejdsmiljørepræsentanter og styrket samarbejde

Arbejdsmiljørepræsentanternes opgaver og funktion på virksomhederne er styrket ved, at der er øget fokus på arbejdsmiljørepræsentanters rolle i virksomheden.

Mere fleksibel ferieafholdelse

De lokale parter kan aftale, at medarbejderne kan afholde ferie i timer.

Strømligning af regler for feriefridage

Overenskomstens regler for afholdelse af feriefridage er strømlignet i overensstemmelse med overgangen til den nye ferie.

Uddannelse

Dansk Industri og FOA – Fag og Arbejde er blevet enige om at arbejde for at styrke uddannelsesarbejdet, så flere ufaglærte får mulighed for et kompetenceløft.

Overenskomster

Forligsaftale om løn på Pleje og Omsorg Overenskomsten

Hent

OBS

Nyheder om satser og regler udgives i oplysningsøjemed og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Der kan ikke rejses krav mod DI om godtgørelse for skade eller tab som følge af brug af nyheden. Uanset om der er tale om fejlskrift eller andre forhold, der kan henføres til nyheden.

Flere OK2020-nyheder

Se alle nyheder om OK2020

Har du brug for hjælp?

I Juravagten sidder DI's eksperter inden for ansættelsesret og personalejura klar, hvis du har brug for hjælp.

Åbningstider:

Mandag til torsdag kl. 8.00 - 17.00 
Fredag kl. 8.00 - 16.00

Telefon: 3377 3377
Mail: jura@di.dk

Relateret