Foto: Colourbox
05.03.20 OK2020 Nyheder

Forlig om Skibsførere på havnebusser

DI og Lederne Søfart indgik den 4. marts 2020 en treårig aftale om Skibsførere på havnebusser.

Forlig

DI og Lederne Søfart indgik den 4. marts 2020 en treårig aftale om Skibsførere på havnebusser.

Overenskomsten omfatter skibsførere på havnebusser i Movia-området.

Hovedelementerne i aftalen er følgende:

 • Større valgfrihed ved pensionsbidrag efter folkepensionsalderen
 • Lettere adgang til den danske model
 • Stigning og mere fleksibilitet ved særligt tillæg
 • Mere frihed til børnefamilier
 • Mere øremærket forældreorlov
 • Børneomsorgsdage skal følge kalenderåret
 • Feriefridage – ændret optjeningsperiode
 • Mere fleksibel ferieafholdelse

Stigninger i løn

Den nye aftale indebærer stigninger i månedshyren. Månedshyren udgør:

 • Pr. 1. marts 2020: kr. 30.400
 • Pr. 1. marts 2021: kr. 30.900
 • Pr. 1. marts 2022: kr. 31.400

Betalingssatserne for overarbejde udgør:

 • Pr. 1. marts 2020: kr. 97,55 pr. time
 • Pr. 1. marts 2021: kr. 99,11 pr. time
 • Pr. 1. marts 2022: kr. 100,70 pr. time

Større valgfrihed ved pensionsbidrag efter folkepensionsalderen

Medarbejdere, der vælger at fortsætte på arbejdsmarkedet efter folkepensionsalderen, vil fremover få bedre mulighed for at få deres pensionsbidrag udbetalt som løn.

Lettere adgang til den danske model

Virksomheder, der vælger at lade sig omfatte af en overenskomst ved at melde sig i DI, og som ikke har en særligt tillæg i forvejen, vil fremover kunne finansiere en del af bidraget til overenskomstens særlige opsparing inden for deres eksisterende lønomkostninger, så det bliver mere attraktivt for nye virksomheder at blive en del af den danske model.

Nyindmeldte virksomheder har ligeledes mulighed for at få optrapningsordning med særlig tillæg på op til tre år til virksomhederne, før de skal afregne fuldt bidrag.

Stigning og mere fleksibilitet ved særligt tillæg

Det særlige tillæg stiger på følgende måde:

 • Pr. 1. marts 2020: kr. 1.100 om måneden
 • Pr. 1. marts 2021: kr. 1.450 om måneden
 • Pr. 1. marts 2022: kr. 1.750 om måneden

Derudover kan den enkelte medarbejder og virksomheden aftale, at særlige tillæg udbetales løbende sammen med lønnen eller to gange om året ved udgangen af juni og ved kalenderårets udløb.

Mere frihed til børnefamilier

Medarbejdere får fremover ret til en ekstra fridag, hvis deres barn er sygt mere end en dag. Derudover får medarbejdere ret til frihed, når de skal deltage i lægebesøg sammen med deres barn.

Medarbejderen kan i begge tilfælde vælge at få udbetalt et beløb fra særlig opsparing af det særlige tillæg i forbindelse med friheden.

Mere øremærket forældreorlov

Perioden, hvor arbejdsgiveren betaler fuld løn under orlov, udvides fra i alt 13 uger til 16 uger. Af de 16 uger har den forælder, der afholder barselsorloven, ret til at holde fem uger. Den anden forælder har ret til otte uger, og de resterende tre kan deles mellem forældrene.

Børneomsorgsdage skal følge kalenderåret

Børneomsorgsdage skal fremover følge kalenderåret. Derfor er der aftalt en overgangsordning, som betyder, at medarbejdere i perioden 1. maj 2020 til 31. august 2020 har ret til 1,33 børneomsorgsdag.

Fra 1. januar 2021 har medarbejderne to børneomsorgsdage pr. kalenderår.

Feriefridage – ændret optjeningsperiode

Feriefridage optjenes og afholdes fremadrettet i perioden 1. september – 31. august, så det afspejler ferieåret i den nye ferielov. Som en overgangsordning optjenes der 6,67 feriefridage i perioden den 1. maj 2020 – 31. august 2021.  

Mere fleksibel ferieafholdelse

De lokale parter kan aftale, at medarbejderne kan afholde ferie i timer.

Overenskomster

Hent forligsaftale Skibsførere på havnebusser

Hent

Flere OK2020-nyheder

Se alle nyheder om OK2020

Har du brug for hjælp?

I Juravagten sidder DI's eksperter inden for ansættelsesret og personalejura klar, hvis du har brug for hjælp.

Åbningstider:

Mandag til torsdag kl. 8.00 - 17.00 
Fredag kl. 8.00 - 16.00

Telefon: 3377 3377
Mail: jura@di.dk

Relateret