Foto: Colourbox

17.03.20 OK2020 Nyheder

Forlig på Fotografoverenskomsten

Dansk Industri ved DIO I og Dansk Journalistforbund indgik den 16. marts en 3-årig aftale om Fotografoverenskomsten, som er gældende for medlemmer af Dansk Industri, der som hovedhverv foretager og videreforarbejder fotografiske optagelser, der udfører video og AV-produktion.

Forlig

Dansk Industri ved DIO I og Dansk Journalistforbund er den 16. marts blevet enige om fornyelse af Fotografoverenskomsten.
Fotografoverenskomsten er gældende ude hos virksomheder, som er medlemmer af Dansk Industri, og som hovedhverv foretager og videreforarbejder fotografiske optagelser, der udfører video og AV-produktion, eller som skriftligt har tiltrådt overenskomsten.

Hovedelementerne i aftalen er følgende:

  • Nyt om pensionsindbetaling for medarbejdere over folkepensionsalderen
  • Nyt om Fritvalg
  • Nyt om virksomhedernes optrapning af fondsbidrag
  • Nyt om arbejdsmiljørepræsentanter, herunder om kurser og IT-faciliteter
  • Nyt om børns sygdom, herunder ved lægebesøg
  • Nyt om feriebestemmelserne
  • Nyt om øremærket forældreorlov
  • Nye lønsatser, herunder for fotografeleverne

Overenskomster

Forligsaftale Fotografoverenskomsten

Hent

OBS

Nyheder om satser og regler udgives i oplysningsøjemed og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Der kan ikke rejses krav mod DI om godtgørelse for skade eller tab som følge af brug af nyheden. Uanset om der er tale om fejlskrift eller andre forhold, der kan henføres til nyheden.

Har du brug for hjælp?

I Juravagten sidder DI's eksperter inden for ansættelsesret og personalejura klar, hvis du har brug for hjælp.

Åbningstider:

Mandag til torsdag kl. 8.00 - 17.00 
Fredag kl. 8.00 - 16.00

Telefon: 3377 3377
Mail: jura@di.dk

Skrevet af:

Marie Clemmesen