Foto: Dansk Industri

21.03.20 OK2020 Nyheder

Forligsmanden fremsætter mæglingsskitse

Forligsmanden har den 21. marts fremlagt en mæglingsskitse, der skal forny en lang række overenskomster på det private arbejdsmarked i perioden til 1. marts 2023.

Mæglingsskitsen omfatter både de overenskomster, hvor parterne selv har forhandlet sig frem til et resultat og de få overenskomster, hvor det ikke er lykkedes parterne at nå til enighed. 

På DI’s område er der indgået aftaler med fagforbund, der til sammen omfatter mere end 95 pct. af de overenskomstdækkede medarbejdere hos DI’s medlemmer. 

Mæglingsskitsen er udarbejdet af forligsmanden i samarbejde med DA og FH. På baggrund af skitsen udarbejder de det endelige mæglingsforslag, der forventes at være klart den 25. marts 2020. 

Afstemningsresultat den 16. april

Det fremsatte mæglingsforslag skal vedtages af både arbejdsgivere og lønmodtagere, før det kan træde i kraft.  

Hos arbejdsgiverne sker det ved afstemning i DA’s bestyrelse. Hos lønmodtagerne sker det ved en urafstemning, hvor alle medlemmer af de involverede fagforbund kan stemme.

Hvis en af parterne stemmer nej til mæglingsforslaget, betyder det, at der kan udbryde storkonflikt.

Resultatet af afstemningerne vil forligsmanden offentliggøre den 16. april lidt over kl. 12.00. 

Læs mere om mæglingsforslag og afstemning

Skitse til forligsmandens mæglingsforslag

Hent

Relateret