20.04.20 OK2020 Nyheder

Nye satser på Emballageoverenskomsten pr. 1. marts 2020

SATSER. Den 1. marts 2020 sker der en række ændringer vedrørende lønforhold og betalingssatser på Emballageoverenskomsten. Ændringerne har virkning fra begyndelsen af den lønperiode, hvor 1. marts indgår.

Regulering af mindstebetalingssatser

Mindstebetalingssatserne for timelønsarbejde udgør pr. 1 marts. 2020 pr. time udgør:

For voksne arbejdere 122,15 kr. 
For arbejdere under 18 år 70,35 kr. 

Skifteholdssatser

For KART og BOGB betales ved skiftehold/forlægning på 2. og 3. hold med følgende tillæg pr. time:

 

Før kl. 24.00

Efter kl. 24.00

01.03.2020

24.80 kr.

32.76 kr.

For TYP og LIT betales der for arbejde, når arbejdstiden slutter senest kl. 24.00:

 

Pr. dag ved 5-dages uge

Pr. dag ved 6-dages uge

Pr. uge

01.03.2020

183,54 kr.

152,96 kr.

917,70 kr.

For TYP og LIT betales der for arbejde, når arbejdstiden slutter senest kl. 06.00:

 

Pr. dag ved 5-dages uge

Pr. dag ved 6-dages uge

Pr. uge

01.03.2020

242,44 kr.

202,02 kr.

1212,17 kr.

For LIT betales der for arbejde, der påbegyndes kl. 05.00:

 

Pr. dag ved 5-dages uge

Pr. dag ved 6-dages uge

Pr. uge

01.03.2020

183,54 kr.

152,96 kr.

917,70 kr.

For TYP betales pr. uge for arbejde, der påbegyndes kl. 05.00: 

01.03.2020

199.01 kr.

Ændring af skiftehold

Ønsker virksomheden etablering eller ændring af skiftehold/forlægning, skal der gives et varsel på mindst 3 x 24 timer. Såfremt varslet ikke overholdes, betales et tillæg svarende til kr. 195,60 pr. 1. marts 2020.

Uvarslet overarbejde

For uvarslet overarbejde af mere end 1 times varighed og for varslet overarbejde, som aflyses samme dag, hvor det skulle have været udført, betales ud over det gældende overarbejdstillæg et beløb på kr. 195,60 pr. 1. marts 2020. 

Fritvalgs Lønkonto

Virksomheden indbetaler på medarbejderens Fritvalgs Lønkonto per 1. marts 2020 5,0 pct. af den ferieberettigede løn, som stilles til rådighed for medarbejderens frie valg. 

Emballageindustriens Sociale Fond

Med virkning fra 1. marts 2020 stiger bidraget til Emballageindustriens Social Fond med 5 øre pr. time. Det nuværende bidrag er 70 kr. pr. uge pr. medarbejder. Dvs. bidraget bliver 71,85 kr. pr. medarbejder pr. uge.

Der vil blive taget højde for reguleringen i forbindelse med fakturering.  

Den nye Emballageoverenskomst ligger snart klar

Overenskomstparterne er gået i gang med arbejdet om at redigere den nye overenskomst. Når den ligger klar, vil den blive lagt ud på DI’s hjemmeside og fysiske eksemplarer vil blive sendt til virksomhederne. Indtil da kan I læse resultatet af fornyelsen her:

https://www.danskindustri.dk/ok2020/nyhedsarkiv/nyhedsarkiv/2020/2/forlig-indgaet-pa-emballageoverenskomsten/

Relateret indhold