OK2023

FAQ om ændring af pensionsbidrag på byggeriets overenskomster

Pensionsbidragene er i forbindelse med OK2023 ændret i byggeriets overenskomster.

Hvad er ændringen?

Det er aftalt, at arbejdsgiverbidraget hæves fra 8 pct. til 10 pct. og medarbejderbidraget sænkes fra 4 pct. til 2 pct. pr. 1. juni 2023.

Hvad gør vi, hvis vi har aftalt en anden fordeling mellem arbejdsgiver- og lønmodtagerbidraget?

Der kan mellem virksomheden og medarbejderne aftales et andet pensionsbidrag, end hvad der er fastsat i overenskomsten. Det er dog et krav, at der til enhver tid som minimum betales de i overenskomsten fastsatte bidrag.

Det betyder, at hvis I har aftalt et mindre arbejdsgiverbidrag end 10 pct., vil I være forpligtede til at hæve arbejdsgiverbidraget pr. 1. juni 2023.

Betaler I derimod et arbejdsgiverbidrag på 10 pct. eller derover, vil ændringen i overenskomsten ikke få betydning, og arbejdsgiverbidraget skal derfor ikke hæves pr. 1. juni 2023, medmindre I ønsker at aftale dette med medarbejderne.

I kan desuden aftale med den enkelte medarbejder, at medarbejderbidraget er på mere end 2 pct., såfremt dette sker på medarbejderens foranledning. Det anbefales, at en sådan aftale indgås skriftligt.   

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.