Forhandling

Parterne skal mødes

Efter nytår begynder overenskomstfornyelsen 2023 for alvor, når DI og CO-industri åbner forhandlingerne af industriens overenskomster. Herefter skal arbejdsgivere og lønmodtagere i løbet af årets første måneder forhandle og indgå aftaler om fornyelse af omring 500 overenskomster på det private arbejdsmarked.

Tidslinje for OK2023

 • Forberedelse af OK2023

  Overenskomstfornyelsen bliver grundigt forberedt i DI's hovedbestyrelse, forretningsudvalg og forhandlingsudvalg, og der bliver afholdt informationsmøder om OK2023 for medlemsvirksomhederne i hele landet.

 • Forhandling af industriens overenskomster begynder

  4. januar går overenskomstforhandlingerne for alvor i gang. DI og CO-industri forhandler Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst, der er de to største overenskomster på det såkaldte mindstebetalingsområde.

 • Forhandling på transportområdet i gang

  DI og 3F Transport tager fat på overenskomstforhandlingerne på transportområdet, som danner grundlag for de øvrige forhandlinger på normallønsområdet.

 • Gennembrudsforlig på mindstebetalingsområdet

  Hvis de bliver enige, indgår CO-i og DI aftale om nye overenskomster på industriens område (Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst). Derefter kan forhandlinger om de øvrige mindstebetalingsoverenskomster gå i gang. Det er de overenskomster, hvor lønnen aftales lokalt. Under OK2023 kom gennembrudsforliget den 19. februar.

 • Gennnembrudsforlig på normallønsområdet

  Hvis de bliver enige, indgår DI og 3F aftale om Fællesoverenskomsten på transportområdet, som danner grundlag for forhandlingerne på normallønsområdet. Derefter kan forhandlinger om de øvrige normallønsoverenskomster gå i gang. Det er de overenskomster, hvor lønnen aftales centralt. Under OK2023 indgik parterne forlig den 1. marts.

 • Fornyelse af 500 overenskomster

  På grundlag af de to gennembrudsforlig forhandles de øvrige overenskomster. DI forhandler fornyelser på plads for ca. 200 overenskomster, mens der i hele DA-fællesskabet bliver forhandlet ca. 500 overenskomster.

 • Forligsmandens mæglingsforslag

  Når der er indgået forlig på næsten alle områder, fremlægger forligsmanden et mæglingsforslag. Forslaget omfatter typisk de indgåede forlig, en mæglingsskitse for de områder, hvor parterne ikke kan blive enige, og nogle fælles bestemmelser for alle overenskomster på DA/FH-området. Under OK2023 fremlagde forligsmanden sit mæglingsforslag den 25. marts.

 • Afstemning om mæglingsforslaget

  Både arbejdsgivere og lønmodtagere skal godkende forligsmandens mæglingsforslag ved afstemning, før de nye overenskomster træder i kraft. Virksomheder skal derfor først tage højde for de nye regler og satser, når mæglingsforslaget er vedtaget. Under OK2020 offentliggjorde forligsmanden resultatet af afstemningen den 16. april Lønmodtagerne havde godkendt mæglingsforslaget med 79,8 pct. ja-stemmer. På arbejdsgiversiden blev mæglingsforslaget vedtaget i DA med 100 pct. ja-stemmer.

 • Fred eller konflikt

  Hvis forligsmandens mæglingsforslag bliver vedtaget, træder de nye overenskomster i kraft, og der er fred på det private arbejdsmarked i de kommende år. De nye regler og satser gælder med virkning fra den 1. marts 2023, hvor den forrige overenskomstperiode udløber. Hvis mæglingsforslaget ikke bliver vedtaget, opstår der konflikt på arbejdsmarkedet. Sidste gang, der var storkonflikt i Danmark, var i 1998. Den 16. april 2020 blev de nye overenskomster 2020-2023 vedtaget.

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.