Forlig

Mæglingsforslag og afstemning

Parterne på de forskellige overenskomster bestræber sig på at opnå forlig ved overenskomstforhandlingerne. Støder de på vanskeligheder, er det Forligsinstitutionens opgave at hjælpe dem med at nå et resultat. Forligsmanden fremlægger også et samlet mæglingsforslag, som skal godkendes, før de nye overenskomster træder i kraft.