Grafik: DI
03.01.23 OK2023 Nyheder

OK2023 går i gang

Overenskomstforhandlingerne 2023 begynder onsdag den 4. januar, hvor DI og CO-industri officielt begynder forhandlingerne om Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst.

De to overenskomster dækker tilsammen mere end 200.000 medarbejdere i DI’s medlemsvirksomheder og sætter rammen for de efterfølgende forhandlinger på det private arbejdsmarked.

Derfor påvirker forhandlingerne næsten alle virksomheder i Danmark – direkte eller indirekte – og dermed også hele det danske samfund. Det er et stort ansvar, som vi tager dybt alvorligt i DI.

Vi står i en helt usædvanlig situation. Der er krig i Europa og energikrise. Det økonomiske bagtæppe er gennemfarvet af høj inflation og meget stor usikkerhed omkring os. Det præger både vores og lønmodtagernes udgangspunkt for forhandlingen. På baggrund af den høje inflation og et arbejdsmarked, hvor der stadig er mangel på arbejdskraft og rekordhøj beskæftigelse, forventer vi, at lønmodtagerne vil gå til forhandlingerne med usædvanligt høje forventninger og krav til resultatet.

Samtidig peger alle prognoser på, at vi står over for økonomisk tilbagegang og meget beskeden vækst i de kommende år. For os at se er overenskomstforhandlingerne 2023 derfor en forhandling om en overenskomst, der skal ruste os til en dobbelt økonomisk krise. Både manglende vækst og fortsat høj inflation vil udfordre Danmark.

En overenskomstforhandling drejer sig altid om at ramme en ansvarlig balance imellem de to parters interesser. Det er aldrig let. Denne gang gør situationen balancepunktet mindre end sædvanligt. Derfor forudser vi også særdeles vanskelige forhandlinger.

Første skridt tager vi i forhandlingerne om Industriens Overenskomst med CO-industri. Kommer vi frem til et resultat her, er der åbnet for forhandlinger på vores andre store områder som transport, byggeri, service, fødevarer og mange andre. I alt skal DI forhandle godt 200 overenskomster.

Vi har forberedt forhandlingerne grundigt, blandt andet ved at have gennemført 10 medlemsseminarer rundt i landet, hvor alle DI’s medlemsvirksomheder var inviteret til at diskutere overenskomstfornyelsen. Ligesom den også er drøftet indgående i DI’s hovedbestyrelse og forretningsudvalg. DI har også nedsat et forhandlingsudvalg, der repræsenterer medlemskredsen og følger forhandlingerne på nærmeste hold.

di.dk/OK kan du finde fakta om forhandlingerne og løbende blive opdateret med nyheder om overenskomstforhandlingerne igennem hele forløbet. Nyheder om forhandlingerne sendes også ud via nyhedsbrevet Personale Update, som du kan tilmelde dig på di.dk/nyhedsbreve.

På vegne af DI og med venlig hilsen
 

Lars Sandahl Sørensen
Adm. direktør 


Kim Graugaard
Viceadm. direktør

Relateret indhold