Foto: Colourbox
27.02.23 OK2023 Nyheder

Forlig om Emballageoverenskomsten

3F Industri, HK Privat og DI indgik 24. februar 2023 en 2-årig aftale om Emballageoverenskomsten, som dækker Emballageindustrien i Danmark.

Forlig

3F Industri, HK Privat og DI er d. 24. februar blevet enige om fornyelse af Emballageoverenskomsten

Overenskomsten dækker virksomheder, der producerer emballage til mange forskellige formål. Branchen beskæftiger ca. 3000 medarbejdere i hele landet.

Hovedelementerne i aftalen er følgende:

  • En stigning i fritvalgssatsen på 2 procentpoint, således at den pr. 1. marts 2024 udgør 9 pct. af den ferieberettigede løn.
  • 4 ugers ekstra betalt orlov i forbindelse med barsel.
  • Ændring af pensionssatserne således arbejdsgiver fremover betaler 10 pct. og medarbejderen 2 pct.

Fritvalg

Parterne har aftalt, at beløbet der indbetales til fritvalgskontoen, stiger pr. 1. marts 2024, således det fremover udgør 9 pct. af den ferieberettigede løn. Det betyder, at alle medarbejdere får en øget mulighed for at tilrettelægge, hvordan de vil anvende pengene, f.eks til pension, frihed eller mere i løn.

Orlov i forbindelse med fødsel og barsel

Parterne har aftalt, at der fremover bliver øget adgang til at holde fri i forbindelse med familieforøgelse. Det er således aftalt, at den forælder, der ikke føder, tildeles to uger ekstra forældreorlov, så der nu i alt er adgang til 15 uger. Derudover bliver der adgang til yderligere 2 ugers orlov, som familien selv kan beslutte, hvem der skal afholde.

Pensionssatsen

Parterne har endvidere aftalt, at virksomheden fra 1. juli 2023 skal betale en større del af medarbejdernes pensionsbidrag. Konkret stiger virksomhedens bidrag fra 8 pct. til 10 pct. Det betyder samtidig, at der frigøres 2 pct. fra medarbejderbidraget, som de enkelte medarbejdere vil få udbetalt som almindelig løn.

Implementering af arbejdsvilkårsdirektivet

Parterne har endvidere aftalt at implementere arbejdsvilkårsdirektivet, som forventes implementeret ved lov i løbet af kort tid.

Implementeringen betyder konkret, at loven ikke vil finde anvendelse for ansættelsesforhold omfattet af emballageoverenskomsten

OBS

Både arbejdsgivere og lønmodtagere skal godkende forligsmandens mæglingsforslag ved afstemning, før de nye overenskomster træder i kraft. 

Virksomheder skal først tage højde for de nye regler og satser, når alle overenskomster er blevet vedtaget. Indtil da gælder overenskomsten for 2020-2023.

Regulering af løn, tillæg mv. skal derfor først ske med tilbagevirkende kraft fra den 1. marts 2023, når den nye overenskomst er endeligt trådt i kraft.

Du kan holde dig opdateret om overenskomstforhandlingerne på di.dk/ok2023 eller ved at tilmelde dig nyhedsbrevet Personale Update.

Hent aftalen - protokollater fra forlig

Download

Flere OK2023-nyheder

Se alle nyheder om OK2023

Relateret indhold