Grafik: Dansk Industri
27.02.23 OK2023 Nyheder

Forligsmanden udsætter konflikt i to uger

Forligsinstitutionen har modtaget konfliktvarsler, der vedrører overenskomster på det private arbejdsmarked. Konflikterne er varslet til at træde i kraft onsdag den 1. marts 2023. Forligsmand Jan Reckendorff har i dag besluttet, at de varslede arbejdsstandsninger udsættes i to uger.

Arbejdsstandsningerne kan herefter tidligst iværksættes på femtedagen efter udløbet af de 2 uger eller på femtedagen efter, at forligsmanden inden for de to uger måtte erklære, at forhandlingerne er afsluttet uden resultat.

I den forbindelse udtaler forligsmand Jan Reckendorff i en pressemeddelelse udsendt af Forligsinstitutionen den 27. februar:

"Forligsinstitutionen har modtaget en række konfliktvarsler, der vedrører overenskomster på det private arbejdsmarked med udløbsdato pr. 1. marts 2023. I medfør af § 3, stk. 3, i lov om mægling i arbejdsstridigheder bestemmer jeg som forligsmand hermed, at samtlige varslede arbejdsstandsninger udsættes i 2 uger fra 1. marts 2023."

Baggrund

Som led i overenskomstforhandlingerne kan parterne udsende konfliktvarsler, som handler om, at de eksisterende overenskomster udløber, og at der opstår konflikt, hvis der ikke indgås aftaler, som kan træde i kraft, når de er udløbet.

Varslerne er en del af den formelle proces og er ikke tegn på, at der er gået noget galt.

Forligsmanden har mulighed for at udskyde de varslede konflikter med 14 dage to gange, så parterne har længere tid til at forsøge at indgå forlig.

Flere OK2023-nyheder

Se alle nyheder om OK2023

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag straks oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.