Foto: GettyImages
12.03.23 OK2023 Nyheder

Forlig om Den Fødevareindustrielle Overenskomst

DI og Fødevareforbundet NNF indgik 11. marts 2023 en 2-årig aftale om Den Fødevareindustrielle Overenskomst, som dækker ca. 6.000 medarbejdere beskæftiget på en række forskellige fødevarevirksomheder.

Forlig

DI og Fødevareforbundet NNF er den 11. marts 2023 blevet enige om en fornyelse af Den Fødevareindustrielle Overenskomst.

Aftalen dækker ca. 6.000 timelønnede medarbejdere, der er beskæftiget på en række forskelligartede virksomheder, der producerer fødevarer.

Hovedelementerne i aftalen er følgende:

  • Adgang til at indgå lokalaftaler på virksomheder uden tillidsrepræsentant.
  • Forbedring af akkordlønsystemet.
  • Løft af uddannelsesområdet.
  • Ændrede regler om opsigelse under sygdom.

Lokalaftaler på virksomheder uden tillidsrepræsentant

Der er opnået enighed om, at virksomheden kan indgå lokalaftaler med et flertal af medarbejderne. Denne adgang er vigtig for den række af virksomhederne, hvor medarbejderne ikke har valgt en tillidsrepræsentant.

Forbedring af akkordlønsystemet

For virksomheder med akkordlønssystem er parterne blevet enige om at udmønte hele normallønsstigningen på akkordbasistallet. Herved vil akkordsystemet fortsat være attraktivt og effektivt for medarbejdere og virksomheder.

Løft af uddannelsesområdet

Der er givet bedre vilkår for uddannelse i ansættelsesforholdet, herunder en øget dækning af løntab ved selvvalgt uddannelse på 100 pct. af lønnen, en forøgelse af løn under pålagt uddannelse og en lettere adgang til at gå fra ufaglært til faglært.

Ændrede regler om opsigelse under sygdom

For ca. halvdelen af virksomhederne på overenskomsten er den nuværende opsigelsesbeskyttelse under sygdom på 12 måneder reduceret til 18 uger. Dog holdes medarbejdere med arbejdsskader og kritisk sygdom fortsat på de 12 måneders beskyttelse.

OBS

Både arbejdsgivere og lønmodtagere skal godkende forligsmandens mæglingsforslag ved afstemning, før de nye overenskomster træder i kraft. 

Virksomheder skal først tage højde for de nye regler og satser, når alle overenskomster er blevet vedtaget. Indtil da gælder overenskomsten for 2020-2023.

Regulering af løn, tillæg mv. skal derfor først ske med tilbagevirkende kraft fra den 1. marts 2023, når den nye overenskomst er endeligt trådt i kraft.

Du kan holde dig opdateret om overenskomstforhandlingerne på di.dk/ok2023 eller ved at tilmelde dig nyhedsbrevet Personale Update.

Flere OK2023-nyheder

Se alle nyheder om OK2023

Hent aftalen – protokollater fra forlig

Download

Relateret indhold