Foto: GettyImage
10.03.23 OK2023 Nyheder

Forlig om Kantineoverenskomsten

DI og 3F PSHR indgik den 10. marts en 2-årig aftale om Kantineoverenskomsten, som dækker medarbejdere beskæftigede inden for kantine- og catering.

Forlig

DI og 3F PSHR er 10. marts 2023 blevet enige om fornyelse af Kantineoverenskomsten, som omkring 5.000 lønmodtagere er omfattet af.  

Hovedelementerne i aftalen er følgende:

  • Timelønnen stiger med 6,00 kr. pr. 15. marts 2023 og med 5,75 kr. pr. 15. marts 2024.
  • Genebetalinger stiger med 4,5 pct. i 2023 og 3,5 pct. i 2024.
  • Arbejdsgivers pensionsbidrag ændres pr. 1. juni 2023 fra 8,14 til 10,14 pct., mens medarbejderbidraget ændres fra 4 til 2 pct. Den samlede pensionsbetaling vedbliver således med at være 12,14 pct.
  • Der er foretaget en række moderniseringer, der tilpasser overenskomsten til nye moderne kantinekoncepter, herunder en nedbrydning af faggrænser og en åbning for hybridkantiner.

- Det er en overenskomstfornyelse inden for rammen af den samlede private overenskomstfornyelse i 2023. Samlet set er vi glade for at kunne forny overenskomsten med de fleksibilitetsgevinster vi har opnået, udtaler DI forhandler Søren Vilsen.

 

OBS

Ændringerne træder først i kraft, når både arbejdsgivere og lønmodtagere har vedtaget dem som en del af et samlet mæglingsforslag. Virksomheder skal derfor først tage højde for de nye regler og satser, når mæglingsforslaget er vedtaget.

Indtil da gælder overenskomsten for 2020-2023.

Regulering af løn, tillæg mv. skal derfor først ske med tilbagevirkende kraft fra den 15. marts 2023, når overenskomsten er endeligt trådt i kraft.

DI vil informere nærmere om, hvornår overenskomsten træder i kraft, når både arbejdsgivere og lønmodtagere har taget stilling til mæglingsforslaget.

Hent aftalen - protokollater fra forlig

Download

Flere OK2023-nyheder

Se alle nyheder om OK2023

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.