Foto: Colourbox
14.03.23 OK2023 Nyheder

Forlig om Overenskomsten for Faglærte

Dansk Industri og Dansk Metal samt Dansk El-Forbund indgik 13. marts 2023 en 2-årig aftale om Overenskomsten for Faglærte, som dækker håndværkere.

Forlig

DI Overenskomst II og Dansk Metal samt Dansk El-forbund er den 13. marts 2023 blevet enige om fornyelse af Overenskomsten for Faglærte.  

Overenskomsten omfatter omkring 1000 lønmodtagere.

Hovedelementerne i aftalen er følgende:

  • Øget fleksibilitet i forhold til varsling af ferie.
  • Adgang til at indgå lokalaftaler på virksomheder uden tillidsrepræsentant.
  • Stigning i normalløn, særlig opsparing og ændring i pensionssatser.
  • Øget ret til betalt barsel.

Øget fleksibilitet i forhold til varsling af ferie

Parterne er blevet enige om, at virksomheden og medarbejderen løbende kan aftale overførsel af op til 10 feriedage.

Herudover er der givet mulighed for, at en virksomhed og en tillidsrepræsentant kan indgå en lokalaftale, der fraviger ferielovens bestemmelser, således at det eksempelvis kan aftales, at medarbejderne tildeles op til 5 ugers ferie ved ferieårets start den 1. september, og at virksomheden kan varsle ferie til afholdelse på et tidspunkt, hvor ferien endnu ikke er optjent.

Adgang til at indgå lokalaftaler på virksomheder uden tillidsrepræsentant

Der er opnået enighed om, at virksomheden kan indgå lokalaftaler med et flertal af medarbejderne, hvor der ikke er valgt en tillidsrepræsentant.

Satsstigninger

Forliget følger satsstigninger fra gennembrudsforliget for normallønsområdet, således at:

  • Normaltimelønnen stiger med 6,00 kr. pr. 1. marts 2023 og med 5,75 kr. pr. 1. marts 2024.
  • Genebetalinger stiger med 4,5 pct. i 2023 og 3,5 pct. i 2024.
  • Betalingssatserne til elever og lærlinge forhøjes med 4,5 pct. i 2023 og 3,5 pct. i 2024.
  • Bidraget til særlig opsparing stiger med 2 procentpoint pr. 1. marts 2024.
  • Arbejdsgivers pensionsbidrag ændres pr. 1. juni 2023 fra 8 til 10 pct., mens medarbejderbidraget ændres fra 4 til 2 pct. Den samlede pensionsindbetaling vedbliver således med at være 12,0 pct.

Øget ret til betalt barsel

Parterne har aftalt, at der fra den 1. juli 2023 bliver øget adgang til at holde fri med løn i forbindelse med familieforøgelse. Det er aftalt, at den forælder, der ikke føder, tildeles to uger ekstra orlov med løn. Derudover bliver der adgang til yderligere 2 ugers orlov, som familien selv kan beslutte, hvem der skal afholde.

OBS

Både arbejdsgivere og lønmodtagere skal godkende forligsmandens mæglingsforslag ved afstemning, før de nye overenskomster træder i kraft. 

Virksomheder skal først tage højde for de nye regler og satser, når alle overenskomster er blevet vedtaget. Indtil da gælder overenskomsten for 2020-2023.

Regulering af løn, tillæg mv. skal derfor først ske med tilbagevirkende kraft fra den 1. marts 2023, når den nye overenskomst er endeligt trådt i kraft.

Du kan holde dig opdateret om overenskomstforhandlingerne på di.dk/ok2023 eller ved at tilmelde dig nyhedsbrevet Personale Update.

Hent aftalen - Protokollater fra forlig

Download

Flere OK2023-nyheder

Se alle nyheder om OK2023

Relateret indhold