Foto: Colourbox
08.03.23 OK2023 Nyheder

Forlig om Serviceoverenskomsten

DI og 3F PSHR indgik 8. marts 2023 en 2-årig aftale om Serviceoverenskomsten, som dækker medarbejdere beskæftiget i servicebranchen.

DI og 3F PSHR er 8. marts 2023 blevet enige om fornyelse af Serviceoverenskomsten, som cirka 25.000 servicemedarbejdere er omfattet af. Overenskomsten er fornyet inden for den økonomiske ramme på det private arbejdsmarked, men med væsentlige nyskabelser.

Hovedelementerne i aftalen er følgende:

  • En helt ny forenklet lønstruktur.
  • Ny lavere startløn og højere slutløn.
  • Skadesservice er udskilt fra Serviceoverenskomsten.
  • Opsigelsesvarsler er forkortet.
  • Timelønnen stiger med 6,00 kr. pr. 15. marts 2023 og med 5,75 kr. pr. 15. marts 2024.
  • Overarbejdssatser stiger med 3,5 pct. i 2023 og 3 pct. i 2024. Udvalgte genebetalinger stiger med 4,5 pct. i 2023 og 3,5 pct. i 2024.
  • Betalingssatserne til elever forhøjes med 4,5 pct. i 2023 og 3,5 pct. i 2024.
  • Arbejdsgivers pensionstillæg ændres pr. 15. juni 2023 fra 8,15 til 10,15 pct., mens medarbejderbidraget ændres fra 4 til 2 pct. Den samlede pensionsbetaling vedbliver således med at være 12,15 pct.

Ny forenklet lønstruktur

Siden efteråret 2022 har parterne arbejdet for en grundig forenkling og regelsanering på rengøringsområdet. Det er vi glade for kunne komme på plads med, siger seniorchefkonsulent, advokat Jakob Mose Poulsen. Den nye og forenklede lønmodel er nemmere at forstå og anvende for virksomheder og medarbejdere.

Samtidig har branchen sammen med 3F PSHR opfyldt ambitionen om at skabe en ny og mere gennemsigtig lønstruktur til fastholdelse af medarbejdere i serviceerhvervene og en startløn, der letter adgangen til de medarbejdere for hvem servicebranchen er ny.

Ny Skadeserviceoverenskomst

I den forgangne overenskomstperiode har parterne arbejdet for, at skadeservicebranchen kunne få en selvstændig overenskomst. Både hos arbejdsgivere og lønmodtagere er der stor tilfredshed med at dette projekt er lykkedes. Den nye overenskomst giver mulighed for at 3F PSHR og skadeservicebranchen sammen kan tilpasse løn- og arbejdsforhold til fælles gavn.

Ny lavere startløn og højere slutløn

Parterne har været enige om at prioritere højere stigning i løn til medarbejdere med lang anciennitet, så de honoreres for deres erfaring og kompetencer i branchen.

Prioriteringen er vigtig for at fastholde kompetente medarbejderne med høj anciennitet i branchen og til at anvende løn som et fastholdelsesinstrument for virksomhederne. Til gengæld har behovet for at lette adgangen til serviceerhvervet medført en lavere startløn.

Opsigelsesvarsel er forkortet

Parterne har været enige om at imødekomme hinandens behov for at forkorte opsigelsesvarslerne for herved at opnå større fleksibilitet. For arbejdsgiverne har ændringerne medført, at de i de første 2 uger af ansættelsen kan opsige med dags varsel. Samtidig er det maksimale varsel på overenskomsten sænket fra 4 til 3 måneder.

OBS

Ændringerne træder først i kraft, når både arbejdsgivere og lønmodtagere har vedtaget dem som en del af et samlet mæglingsforslag. Virksomheder skal derfor først tage højde for de nye regler og satser, når mæglingsforslaget er vedtaget.

Indtil da gælder overenskomsten for 2020-2023.

Regulering af løn, tillæg mv. skal derfor først ske med tilbagevirkende kraft fra den 15. marts 2023, når overenskomsten er endeligt trådt i kraft.

DI vil informere nærmere om, hvornår overenskomsten træder i kraft, når både arbejdsgivere og lønmodtagere har taget stilling til mæglingsforslaget.

Hent aftalen - Protokollater fra forlig

Download

Flere OK2023-nyheder

Se alle nyheder om OK2023

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.