Foto: Maria Tuxen Hedegaard
09.03.23 OK2023 Nyheder

Forlig om Slagteoverenskomsten

DI og Fødevareforbundet NNF indgik 9. marts en 2-årig aftale om Slagteoveroverenskomsten, som dækker godt 7.000 medarbejdere på danske slagterier.

Forlig

DI og Fødevareforbundet NNF er den 9. marts blevet enige om fornyelse af Slagteoverenskomsten.

Aftalen dækker godt 7.000 medarbejdere på slagterivirksomheder.

Hovedelementerne i aftalen er følgende:

  • Forbedring af akkordlønsystemet
  • Ændrede regler om opsigelse under sygdom
  • Løft af uddannelsesområdet

Forbedring af akkordlønsystemet

Parterne er blevet enige om at udmønte hele normallønsstigningen på akkordbasistallet, så akkordsystemet fortsat vil være attraktivt og effektivt for medarbejdere og virksomheder.

Ændrede regler om opsigelse under sygdom

Den nuværende opsigelsesbeskyttelse under sygdom på 12 måneder reduceres til 18 uger. Dog holdes medarbejdere med arbejdsskader og kritisk sygdom fortsat på de 12 måneders beskyttelse.

Løft af uddannelsesområdet

Der er givet bedre vilkår for uddannelse i ansættelsesforholdet, herunder en øget dækning af løntab ved selvvalgt uddannelse på 100 pct. af lønnen, en forøgelse af løn under pålagt uddannelse og en lettere adgang til at gå fra ufaglært til faglært.

Derudover er lærlinges løn hævet, så det er mere attraktivt at tage en erhvervsuddannelse på området.

OBS

Både arbejdsgivere og lønmodtagere skal godkende forligsmandens mæglingsforslag ved afstemning, før de nye overenskomster træder i kraft. 

Virksomheder skal først tage højde for de nye regler og satser, når alle overenskomster er blevet vedtaget. Indtil da gælder overenskomsten for 2020-2023.

Regulering af løn, tillæg mv. skal derfor først ske med tilbagevirkende kraft fra den 1. marts 2023, når den nye overenskomst er endeligt trådt i kraft.

Du kan holde dig opdateret om overenskomstforhandlingerne på di.dk/ok2023 eller ved at tilmelde dig nyhedsbrevet Personale Update.

Hent aftalen - protokollater fra forlig

Download

Flere OK2023-nyheder

Se alle nyheder om OK2023

Relateret indhold