Foto: Getty Images
06.03.23 OK2023 Nyheder

Forlig om Transport- og Logistikoverenskomsten

Dansk Industri og 3F Transport indgik 4. marts en to-årig aftale om Transport- og Logistikoverenskomsten, som dækker vejgodstransportområdet.

Dansk Industri og 3F Transport er 4. marts blevet enige om fornyelse af Transport- og Logistikoverenskomsten.

Aftalen, som vedrører den såkaldte ATL-overenskomst på vejgodstransportområdet, får betydning for 30.000 lastbilchauffører, eksportchauffører, lager- og terminalarbejdere, flyttemænd og skraldemænd.

Hovedelementerne i aftalen er følgende:

  • Normaltimelønnen stiger med 6,00 kr. pr. 1. marts 2023 og med 5,75 kr. pr. 1. marts 2024.
  • Overarbejdssatser stiger med 3,5 pct. i 2023 og 3 pct. i 2024. Øvrige genebetalinger stiger med 4,5 pct. i 2023 og 3,5 pct. i 2024.
  • Betalingssatserne til elever og lærlinge forhøjes med 4,5 pct. i 2023 og 3,5 pct. i 2024.
  • Arbejdsgivers pensionsbidrag ændres pr. 1. juni 2023 fra 8 til 10 pct., mens medarbejderbidraget ændres fra 4 til 2 pct. Den samlede pensionsindbetaling vedbliver således med at være 12,0 pct.
  • Tilskuddet fra HTSK-fonden ændres fra 85 pct. til 100 pct. ved selvvalgt uddannelse.

Særlig opsparing og særligt løntillæg

Fra 1. juli 2023 indføres et særligt løntillæg som udbetales løbende sammen med medarbejderens løn. Særlig opsparing skal omregnes til et normalløntillæg, som pr. 1. juli 2023 udgør:

For timelønnede 5,90 pct. af den ferieberettigende løn

For fuldlønnede 6,30 pct. af den ferieberettigende løn

Hvis medarbejderen anmoder herom, skal der, i stedet for løntillægget, opspares 7 procentpoint som særlig opsparing.

Uddannelsesrepræsentant

Overenskomstparterne ønsker, at der sker en styrkelse af det lokale arbejde med uddannelse ved, at tillidsrepræsentanten (-erne) ved lokal enighed mellem ledelse og tillidsrepræsentant kan udpege en uddannelsesrepræsentant for virksomheden.

Pensionssatser

Parterne har drøftet fordelingen mellem arbejdsgiver- og arbejdstagerbidraget til pension i Transport- og Logistikoverenskomsten § 8.

Arbejdsgiverbidraget udgør 8,0 pct., og arbejdstagerbidraget 4,0 pct.

Parterne er enige om, at arbejdsgiverbidraget pr. 1. juni 2023 udgør 10,0 pct., og at arbejdstagerbidraget udgør 2,0 pct.

Garantibetaling og sygeløn på den Grænseoverskridende overenskomst

Der er enighed om, at garantibetaling i den Grænseoverskridende overenskomst § 6, stk. 1 forhøjes til kr. 18.200 pr. 1. juni 2023.

OBS

Både arbejdsgivere og lønmodtagere skal godkende forligsmandens mæglingsforslag ved afstemning, før de nye overenskomster træder i kraft. 

Virksomheder skal først tage højde for de nye regler og satser, når alle overenskomster er blevet vedtaget. Indtil da gælder overenskomsten for 2020-2023.

Regulering af løn, tillæg mv. skal derfor først ske med tilbagevirkende kraft fra den 1. marts 2023, når den nye overenskomst er endeligt trådt i kraft.

Du kan holde dig opdateret om overenskomstforhandlingerne på di.dk/ok2023 eller ved at tilmelde dig nyhedsbrevet Personale Update.

Hent aftalen - protokollater fra forlig

Download

Flere OK2023-nyheder

Se alle nyheder om OK2023

Relateret indhold